Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

CARRCHLÓS/CARPARK

A chairde

Míle buíochas as ucht bhur gcomhoibriú le na socraithe oscailte agus dúnadh na scoile, ach go háirithe le na socraithe nua atá i bhfeidhm don charrchlós. Tá na socraithe seo ag obair go maith acgus tá siad fíorthábhactach ó thaobh cúrsaí slándála páistí agus daoine fásta. Iararimid go leanfaidh sibh ar aghaidh, ag fágáil an carrchlós do ghluaisteáin na foirne, do bhusanna agus do thuirlingt amháin agus an spás taobh thiar den chúl a úsáid más gá páirceáil in aon chor. Leanaigí ar aghaidh freisin ag úsáid na siúlbhealaí ainmnithe/cosáin.

A huge ‘Thank you’ to all for your co – operation with the school ‘s opening and closing arrangements, but especially with the new arrangements in place for the car park. These arrangements are working well and are very vitally important for the safety of children and adults. We ask that you continue to keep to the plan, leaving the car park for staff cars, buses and set-down only and using the space behind the goals if parking is required. Continue also to use the designated walkways, Míle Buíochas!