Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

COVID-19 @ 18-3-2020

18/3/2020

A Thuismitheoirí Dhíl,
Tuilleadh moltaí agus imeachtaí thíos. Coinnigh súil ar an leathanach seo.  Fógrófar aon uasdhátú anseo.
Extra suggestions and activities below. Please bookmark this page.  More updates will be posted here when available.
Fanaigí slán/Stay safe
Mícheál & an fhoireann

MEABHRÁN/REMINDER: **** Twinkl – https://www.twinkl.ie/
Is féidir do gach tuismitheoir an suíomh oideachasiúl www.twinkl.ie a úsáid saor in aisce ar feadh míosa. Is fiú go mór ballraíocht a fháil do mar go bhfuil an-chuid ghníomhaíochtaí ansin eagraithe ó thaobh ranga de. Féach an ríomhphost ón scoil.
Every parent can use the educational website www.twinkl.ie free of charge for a month.  See separate email.

Scéalta i nGaeilge / Stories as Gaeilge

Stay at Home Quiz le Seomra Ranga:
https://www.seomraranga.com/category/blog/competitions/

12/3/2020

A Thuismitheoirí Dhíl,
Mar is eol daoibh,  tá an scoil dúnta go dtí an 29 Márta. Tá liosta oibre agus roinnt leabhar curtha abhaile lena páistí ag gach múinteoir ranga (PDF thíos). Anuas ar sin, seo liosta de rudaí eile gur  féidir le na daltaí a dhéanamh agus iad sa bhaile.  Fógrófar aon uasdhátú anseo.
As you know, the school is closed until March 29. Every class teacher has sent a list of work and some books home with the children (PDF versions below). In addition, here are some activities for the children to keep them occupied and learning for the following weeks. More updates will be posted here when available.

Fanaigí slán/Stay safe
Mícheál & an fhoireann

Moltaí don Fhoglaim  Recommended Learning Activities

  1. Léitheoireacht – go leor! – Reading – lots of it!
  2. Cluichí Boird – Board Games
  3. TG4
  4. https://www.gonoodle.com/ suíomh do gníomhachtaí fisiciúla – physical activity website with videos
  5. Cártaí – playing cards
  6. Míreanna mearaí – jigsaws
  7. Scéal a scríobh- write a story
  8. Ceol (music practise!)
  9. Suíomhanna oideachasúila – educational websites. (see below)

Suíomhanna Sites
Scratch – https://scratch.mit.edu/
ScoilNet http://www.scoilnet.ie
Go Noodle – https://www.gonoodle.com/
Reading Eggs http://www.readingeggs.co.uk/
Toytheatre – https://toytheater.com/
Topmarks https://www.topmarks.co.uk/
Epic https://www.getepic.com/
Borrowbox https://www.borrowbox.com/
Khan Academy https://www.khanacademy.org/
Lightbot https://lightbot.com/index.html
The Book Creator https://bookcreator.com/
Nrich Maths https://nrich.maths.org/teacher-primary
Mathletics http://www.mathletics.com/ (subscription site but with free trial)
MathsIsFun https://www.mathsisfun.com/
**** Twinkl – https://www.twinkl.ie/
Is féidir do gach tuismitheoir an suíomh oideachasiúl www.twinkl.ie a úsáid saor in aisce ar feadh míosa. Is fiú go mór ballraíocht a fháil do mar go bhfuil an-chuid ghníomhaíochtaí ansin eagraithe ó thaobh ranga de. Féach an ríomhphost ón scoil.
Every parent can use the educational website www.twinkl.ie free of charge for a month.  See separate email.

Obair Sa Bhaile/Work at Home

pdfLynne pdfKatríona pdfRang1 pdfRang2 pdfRang3 pdfRang4 pdfRang5 pdfRang6