Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR AIBREÁIN 4, 2019

COMHAGHAIRDEAS & BUÍOCHAS/CONGRATS & THANKS

  • Céad Faoistin – Rang 2/ First Confession – R2: Comhghairdeas lena páistí agus buíochas le múinteoirí Jade agus Laura Ann./ Congratulations to the children who made First Confession recently, and to M. Jade and M. Laura Ann for preparing them so well.
  • COIRM GAEL LINN: Comhghairdeas le na páistí i Rang a bhain dá ghradam amach i gCoirm Gael Linn sa Hawkswell le déanaí.  Buíochas mór do M. Samantha a d’ullmhaigh iad. / Congratulations to Rang 6 who won two awards at the Coirm Gael Linn competition in the Hawkswell recently.  Thanks to M.Samantha for her hard work in preparing them.
  • SACAR – FAI PRIMARY 5’s SOCCER: Comhghairdeas le na cailíní ó Rang 6 a fuair an dara áit sa chomórtas seo le déanaí. Buíochas le M. Lynne /Congratulations to our Rang a 6 Girl’s soccer team who were silver medallists in the Schools Cup competition last week, and to M. Lynne who took charge of them.

GRIANGRAFANNA SCOILE/SCHOOL PHOTOGRAPHS
Beidh grianghrafadóir ag teacht chun na scoile ar an gCéadaoin seo chugainn 10ú Aibreáin.  Bheimis buíoch dá mbeadh na héide scoile ceart ar do pháiste ar an lá sin.  I mbliana cuirfear mionphictiúr abhaile gur féidir a fheiceáil roimh iad a cheannach. Tabhair faoi deara: 
1. Tógfar grianghraif de gach páiste ina n-aonar i Naíonáin Shóisir agus Rang 6.
2. I gcás gach rang eile, ní ghlacfar grianghraf aonar ach amháin le páistí gan siblíní sa scoil; glacfar grianghraf teaghlaigh díobh siúd le siblíní.
3. Más mian leat pictiúr aonair d’aon leanbh sa scoil nach bhfuil i Naí Shóisir ná i Rang 6, agus go bhfuil siblíní aife/aici sa scoil, cuir sin iúl don scoil faoin gCéadaoin ar 9174019/scoil@cnocnare.net
A photographer will be coming to the school next Wednesday 10th April to take school photographs.  Children must wear their full uniform on that day.  Proofs will be sent home and photographs will be sold on a preview before purchase basis ie. there is no obligation to purchase.  Please note the following:

  1. Photographs will be taken of all children individually in Junior Infants and Sixth Class. 
  2. For all other classes, only children with NO siblings in the school will be taken individually and those with siblings will have a group family photo taken.
  3. If you want an individual picture of any child in the school who is not in Jnr Infants or Sixth class, and who HAS a sibling in the school, you must let the school know before next Wednesday on  9174019 /scoil@cnocnare.net .

NB LAETHANTA DÚNTA/SCHOOL CLOSURE DATES:
Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine 12ú Aibreáin ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 29ú Aibreáin. Dúnfaidh an scoil ar an Luan 6ú Bealtaine (Saoire Poiblí). Tá a fhios ag na tiománaithe bus faoina socraithe seo. / School will close for Easter holidays on Friday 12th April at 12:00 noon and will re-open on Monday 29th April at 8:50am. The school will be closed on Monday 6th May 2019  (Public holiday)  Bus drivers are aware of the arrangements.

FLEADH CHEOIL-COMHRÁ GAEILGE
Beidh Fleadh Cheoil Shligigh ar siúl i Mí an Mheithimh. Ba mhór againn go nglacfadh páistí ón scoil páirt sa chomórtas Chomhrá Gaeilge. Má tá suim agaibh, seol €3 mar tháille iontrála chun na scoile (faoi 9,11,13 ar an 1ú Eanáir 2019) leis an bhfoirm (ar fáil ón Oifig) faoin gCéadaoin 3 Aibreáin. Ullmhófar na páistí a chláraíonn. Beidh Fleadh Shligigh ar siúil i mBaile Idir Dhá Abhainn ón 1-2/6. / The Sligo County Fleadh Cheoil will take place in June. We would be delighted if some of the children from the school were to take part in the Comhrá Gaeilge competition. If you are interested in your child taking part, please send in the entry form (extra available from office) with €3 in an envelope by WEDNESDAY April 3rd. The children will be prepared in school for the event (u-9, U-11 and U-13 on January 1st 2019). The Sligo Fleadh takes place in Riverstown from Sat. 1st to Sun. 2nd June.

MUSIC GENERATION SLIGO (www.musicgenerationsligo.com )
Le cabhair airgidis ó craobh CCÉ Fred Finn, tá gach páiste sa scoil ag glacadh páirt i gcláracha cheoil curtha ar fáil ag Music Generation arís i mblaina. Táimid fíorbhuíoch do Chraobh Fred Finn as ucht an deis seo a chur ar fáil dona páistí. Cé go bhfuil urraíocht déanta ar an gcúrsa, níl gach costas clúdaithe; mar sin iarrann muid € 7 in aghaidh an linbh nó € 12 in aghaidh an teaghlaigh chun cuidiú lena costais. Is féidir íocaíocht a dhéanamh ar líne nó a sheoladh isteach i gclúdach litreach chuig oifig na scoile. Míle Buíochas dóibh siúd a thug cúnamh go dtí seo. / With part-funding from the Fred Finn Comhaltas branch, all children in the school have the opportunity to participate in music programs provided by Music Generation. We are grateful to Fred Finn for providing this opportunity to the children.  As this music programme is greatly discounted, but not completely subsidised, we request €7 per child or €12 per family to participate.  Payment can be made online or sent in marked “Music Generation” to the school office. Many thanks to those who have donated to date.