Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, FEABHRA 3, 2022

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an AOINE 11ú FEABHRA 2022 agus arís ar an AOINE 11ú MÁRTA. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an dá lá sin.

Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on the afternoons of FRIDAY 11th FEBRUARY and on FRIDAY 11th MARCH. The school will close at 12 noon on both days.

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break
Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 21ú-25ú Feabhra don bhriseadh lár téarma. Dúnfaidh an scoil ag 2.20 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 18ú Feabhra.
School will be closed for the week 21st – 25th February inclusive, for the mid-term break. School will finish at 2.20pm as normal on Friday 18th February.

COMHGHAIRDEAS/CONGRATS!!
Comhghairdeas le Múinteoir Lynne ar bhreith Conor roimh Nollaig!

Congratulations to Múinteoir Lynne on the birth of Conor before Christmas.

COVID UPDATE
Ón Roinn: Leanfaidh scoileanna ar aghaidh ag oibriú lena bpleananna COVID-19, agus na bearta cosanta uile i bhfeidhm faoi láthair, go dtí an 28 Feabhra 2022. Eiseofar treoir bhreise do scoileanna roimh an dáta seo.

From the Department:  Schools will continue to operate with their COVID-19 plans, with all current protective measures in place, until 28 February 2022. Further guidance will be issued to schools in advance of this date.
Latest version of Isolation Guide: https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/algorithms/Isolation%20quick%20guide%20under%2013s.pdf 

LABHAIRT NA GAEILGE-GLÓR NA SEACHTAINE 
Seo na páistí a ghnóthaigh duais Glór na Seachtaine do labhairt na Gaeilge sa scoil:

These are the children who won the Glór na Seachtaine prizes lately for speaking Irish in school:

GLÓR NA SEACHTAINE 20/12/2021
Mtr. Yvonne: Jack O G & Marin
Mtr. Jade: Danny agus Freddie
Mtr. Laura Ann: Emma & Oscar J
Mtr. Máire: Aela-Rae & Jim
Mtr. Herta: AJ
Mtr. Liz: Lola agus Aoibhín
Mtr. Katie: Fionn & Ruadhán
Mtr. Katríona: Jack & Gavin

GLÓR NA SEACHTAINE 17/01/2022
Mtr. Yvonne: Ellis & Robyn
Mtr. Jade: Ryan & Tiernan
Mtr. Laura Ann: Ella & Ella & Gloria
Mtr. Seosaimhín: Erin & Oisín T
Mtr. Máire: Blythe agus Scott
Mtr. Herta: Seán
Mtr. Liz: Mya
Mtr. Katie: Sophie agus Rose
Mtr. Katríona: Síofra & Gavin

GLÓR NA SEACHTAINE 24/01/2022
Mtr. Yvonne: Hayley & Rhea
Mtr. Jade: Oisín & Saoirse
Mtr. Laura Ann: Harry & Charlotte
Mtr. Seosaimhín: Caolán & Sarah
Mtr. Máire: Harry Mac & Laoise
Mtr. Herta: Mai & Éabha
Mtr. Liz: Juliet & Sadhbh N R
Mtr. Katie: Dára & Lorcán
Mtr. Katríona: Shauna & Cian

GLÓR NA SEACHTAINE 31/01/2022
Mtr. Yvonne: Keri agus Braxton
Mtr. Jade: Isabelle & Rú
Mtr. Laura Ann: Joe & Amber
Mtr. Seosaimhín: Caoimhe & Amelia
Mtr. Máire: Maddox & Sally
Mtr. Herta: Grace
Mtr. Liz: Lola & Matthew
Mtr. Katie: Ruairí & Ryan
Mtr. Katríona: Cate & Conor