Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR NOLLAIG 6, 2018

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert – Halla Naomh Mhuire
Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 20ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir
The Christmas Concert will take place on THURSDAY 20th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s and the timetable below will be followed, although times given are approximate and may change.
10.00 – 1.30  Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
10.00  Naíonáin Shóisir   – Múinteoir Lynne
10.30 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Kaitríona
11.00  Rang 1 – Múinteoir Dara
11.30  Rang 2  – Múinteoir Jade/Laura Ann
12.00  Rang 3  – Múinteoir Kelley/Laura Ann
12.30  Rang 4   – Múinteoir Liz
1.00  Rang 5  – Múinteoir Gráinne
1.30 Rang 6  – Múinteoir Samantha

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá.
All children will go home at the normal time (1:30 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom after the concert.

Laethanta Saoire/Holidays
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 21ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Luan 7ú Eanáir 2019ag 8:50r.n.
School will close on Friday 21st December at 12 noon and will re-open on Monday 7th January 2019 at 8.50am.

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth,  d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRM

Carúil na Nollag 2018/Christmas Carol Singing 2018
Beidh na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 ag canadh carúil ag Aonach na Nollag an pharóiste (Naomh Mhuire/Ardeaglais) i Halla Gillooly, ar an Satharn seo 8ú Nollaig, ó 1 – 2 i.n.  Má tá spéis ag aon thuismitheoir cabhrú linn (ach go háirithe daoine a chasann uirlis) beidh fáilte mhór rompu. Déanaigí cinnte go bhfuil duine ann chun do pháiste a thabhairt ann agus a bhailiú arís ag an deireadh le bhur dtoil. Tá éide scoile riachtanach. Tuigimid go mbíonn daoine gnóthach ag am am seo den bhliain ach ba mhór againn slua maith a bheith ann. Míle Buíochas!
The children from 3rd, 4th, 5th and 6th will be singing carols at the parish Christmas Fair (St. Mary’s/Cathedral) which will be held in the Gillooly Hall this SATURDAY 8th December, from 1 to 2 p.m.  We would welcome parents also (especially any of you who can play guitar, etc).  Please ensure that your child is brought to and collected from the Hall on time.  Children must wear their school uniform.  We realise it’s a busy time for everyone but would be most grateful if as many children as possible can come to represent the school and give a good carol concert! Míle buíochas.