Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

CARRCHLÓS NA SCOILE – CARPARK ARRANGMENTS – REMINDER

PLEASE NOTE THE FOLLOWING HEALTH & SAFETY MESSAGE:

Tabhair faoi deara iad seo a leanas maidir le carrchlós na scoile. Tá na srianta seo i bhfeidhm ar mhaithe le Sláinte & Sábháilteacht agus iarraimid bhur gcomhoibriú iomlán:
Ní bheidh aon pháirceáil sa charrchlós, ach amháin don fhoireann. Baineann sé seo freisin le bailiúcháin ag 1.20 (Naíonáin)

  • Tá áit ‘fágála’ ainmnithe ar aghaidh na scoile. Níl aon pháirceáil ceadaithe sa limistéar seo.
  • Tá áit ainmnithe do bhusanna agus do bhailiúcháin ag cosán na scoile. Ní ceadaítear páirceáil sa limistéar seo ag am ar bith.
  • Tá páirceáil ar fáil ar chúl na páirce peile más gá. Is féidir leanaí a thagann i gcarr a fhágáil go dtí an geata in aice leis na céimeanna agus leanfaidh siad an cosán chun rochtain a fháil ar thailte na scoile ag an tollán. Tabhair faoi deara, le do thoil, nár cheart do dhaoine fásta atá i dteannta leanaí dul thar limistéar an tolláin.
  • Téann na páistí díreach chuig a seomra ranga gach maidin. Ní bheidh aon línte nó bailiúcháin ar chlós. Bainfidh páistí ó Naíonáin Shóisir (Múinteoir Yvonne) úsáid as an bpríomhdhoras tosaigh. Bainfidh páistí ó Naíonáin Shinsir (Rang Jade) úsáid as doras Naomh Muire. Téann leanaí i seomraí réamhdhéanta díreach chuig a gcuid féin.

Ba cheart do dhaoine fásta, atá ag bailiú leanaí ón scoil ag deireadh an lae (1.20 AGUS 2.20), fanacht ar na céimeanna in aice le príomhpháirc Naomh Mhuire (páircéail ar chúl na páirce peile). NÍ FÉIDIR leanaí a bhailiú ó AON CHUID den charrchlós.
Iarraimid ar gach tuismitheoir eolas a chur ar na gnáthaimh fágála agus bailithe chun daltaí a sheachadadh agus a bhailiú go sábháilte ón scoil.

Please note the following in relation to the school car park. These restrictions are in place in the interest of Health & Safety and we ask for your full co-operation:

  • There will be no parking in the carpark, except for staff. This also applies to collections at 1.20 (Infants)
  • There is a designated ‘drop and go’ area at the front of the school. Strictly no parking is allowed in this area.
  • There is a designated bus drop and collection area at the school footpath. Strictly no parking is allowed in this area at any time.
  • Parking if required is at the rear of the pitch. Children arriving by car may be left to the gate adjacent to the viewing steps and will follow the footpath to access school grounds at the tunnel. Please note that adults accompanying children should not go beyond the tunnel area.
  • Children go straight to their class room every morning. There will be no línte or congregating on yard. Children from Naíonáin Shóisir (Múinteoir Yvonne) will use the main front door. Children from Naíonáin Shinsir (Rang Jade) will use the entrance door of St Mary’s. Children in prefabs go straight to their prefab.

Adults, who are collecting children from school at the end of the day (1.20 AND 2.20), should wait on the steps beside St. Mary’s main pitch (Parking again behind the main pitch). Children CANNOT be collected from ANY PART of the carpark area.

We would ask all parents to familiarise themselves with the drop-off and collection routines for the safe delivery and collection of pupils from school.