Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR FEABHRA 13, 2019

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break
Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 18ú-22ú Feabhra don bhriseadh lár téarma.  Dúnfaidh an scoil ag 2.30 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 15ú Feabhra.
School will be closed for the week 18th – 22nd February inclusive, for the mid-term break.  School will finish at 2.30pm as normal on Friday 15th February.

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURE 19/03/2019 
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an MHÁIRT 19ú MÁRTA 2019. Beidh an scoil dúnta do na daltaí ar an lá sin (agus ar an Luan 18ú don saoire phoiblí).
Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on TUESDAY 19th MARCH 2019. The school will be closed for pupils that day (as well as the day before, Monday 18th, which is a public holiday).

Cruinniú Cairde/ Cairde Meeting
Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl ANOCHT, Céadaoin 13ú Feabhra, ar a hocht a chlog sa scoil.
The next Cairde meeting will take place tonight, Wednesday, 13th February, at 8pm in the school.

LABHAIRT NA GAEILGE
Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta.  Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil. Tuilleadh ar ball.
 “Seachtain na Gaeilge”/“Irish Language Week” will take place from 1st to 17th March this year.  There will be special activities in the school for the children. More info later.

Lá Domhanda na Leabhair/World Book Day
Is é Lá Domhanda na Leabhair ar an Déardaoin, 7ú Márta. Tuilleadh ar ball.
Thursday 7th of March, is World Book Day.  More info later.

FEISEANNA 2018

Feis Shligigh & Feis Ceoil 2018
Táimid ag tabhairt cuireadh do gach páiste sa scoil páirt a ghlacadh i gcomórtais filíochta, amhránaíochta agus comhrá i nGaeilge.  Má tá suim agat do pháiste a chlarú le haghaidh Feis Ceoil nó Feis Shligigh, líon isteach an fhoirm iontrála atá ar line.
(Má tá ceann crua ag teastáil uait, cuir glaoch ar an oifig agus seol an t-airgead ceart chuig an scoil i gclúdach litreach, le “Feis Ceoil” nó “Feis Slighigh” scríofa air roimh an dáta luaite thíos.  Is gá clúdach faoi leith a chur isteach don dá fheis.) NB: Is féidir eolas maidir le gach comórtas, dánta molta srl., a fheiceáil ar líne ag www.sligofeisceoil.ie  nó www.feis-shligigh.ie  
We are inviting all children to take part in competitions through Irish in our local Feiseanna; saying a poem, singing a song or just conversational Irish.  If you would like to enrol your child for either/both feiseanna please return completed application form(s) available online.
A hard copy can be requested by ringing the office and returned to the school with the appropriate fee to the school marking the envelope : “Feis Ceoil” OR “Feis Shligigh” as appropriate (separate envelopes please) before the dates listed below.
NB: Information with regard to all competitions, including suggested poems etc., can be viewed online at www.sligofeisceoil.ie  or www.feis-shligigh.ie 

FEIS SHLIGIGH: http://www.feis-shligigh.ie/irish-language.html
Beidh comórtais Feis Shligigh ar siúl ar an 6ú & 7ú Aibreáin 2019.  NB: An lá deireanach iontrála tríd an scoil ná an Aoine 15 Feabhra 2018. Is féidir clárú díreach leo faoin 22ú Feabhra.
Irish Language competitions take place on Saturday 6th & Sunday 7th April, 2019 at The Model, The Mall, Sligo. Please Note: last entry will be accepted for this Feis through the school on FRIDAY 15th FEBRUARY.  Entries can be made directly with the organisers, however, until Friday 22nd February. http://www.feis-shligigh.ie/irish-language.html

FEIS CEOIL: https://www.sligofeisceoil.ie/-gaeilge-.html
Beidh comórtais Feis Ceoil ar siúl ar an LUAN 22ú Aibreáin 2019.  NB: An lá deireanach iontrála tríd an scoil ná an Déardaoin 7ú Márta.  Ní féidir linn glacadh le foirmeacha i ndiaidh an dáta sin.
Irish Language competitions take place on MONDAY 22nd April 2019 in the Gillooly Hall.  Please Note: last entry will be accepted through the school on Thursday March 7th . However, entries will be accepted up to the 8th March online at https://www.sligofeisceoil.ie/-gaeilge-.html .

Má tá foirmeacha crua nó iarratais breise ag teastáil, cuir glaoch ar an oifig.  Buíochas leat don tacaíocht leanúnach dár bhFeiseanna áitiúla.
If you need a hard copy or extra entry forms please contact the school office.  We thank you in advance for continued support of our local Feiseanna.
NB: Feis Ceoil and Feis Shligigh entries MUST be in separate envelopes.  You must send separate entry fees if you are entering both feiseanna.  Please do NOT send a cheque with money for both feis entries together.  Thank you/GRM