Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR NOLLAIG 19, 2018

Carúil na Nollag 2018/CHRISTMAS CAROL SINGING 2018
Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag Aonach na Nollag an pharóiste (Naomh Mhuire/Ardeaglais) i Halla Gillooly, le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne.
Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who sang carols and performed music at the parish Christmas Fair (St. Mary’s/Cathedral) in the Gillooly Hall recently. All were excellent, maith sibh! Many thanks to Múinteoir Gráinne who prepared them. Míle buíochas.

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert
Beidh an ceolchoirm ar siúl amárach 20ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.
The Christmas Concert will take place tomorrow THURSDAY 20th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s and the timetable below will be followed, although times given are approximate and may.
10.00 – 1.30  Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
10.00  Naíonáin Shóisir   – Múinteoir Lynne
10.30 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Kaitríona
11.00  Rang 1 – Múinteoir Dara
11.30  Rang 2  – Múinteoir Jade/Laura Ann
12.00  Rang 3  – Múinteoir Kelley/Laura Ann
12.30  Rang 4   – Múinteoir Liz
1.00  Rang 5  – Múinteoir Gráinne
1.30 Rang 6  – Múinteoir Samantha

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá.
All children will go home at the normal time (1:30 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom after the concert.

DVD den Cheolchoirm/DVD of the Christmas Concert:
Beidh an DVD le fáil ón scoil tar éis Saoire na Nollag, ach caithfidh tú ordú a chur isteach ar an lá nó roimhe más maith leat é a cheannach!  €5 an costas atá air. Seol isteach €5 nó tar chuig an oifig ar an lá, leis an airgead le bhur dtoil, agus cuirfidh Muireann d’ainm ar an liosta. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghábháil le Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain!
The DVD of the school Christmas Concert will be available but orders MUST be submitted before or on the day of the concert!  Cost is €5.  If you are interested in purchasing, please send in money in an envelope with “DVD” on it, or come to the office on the day, with payment, and Muireann will put your name on the order list.  We would like to thank Mícheál Ó Domhnaill who generously donates his time each year to make the DVD’s.

Laethanta Saoire/Holidays
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 21ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Luan 7ú Eanáir 2019 ag 8:50r.n.
School will close on Friday 21st December at 12 noon and will re-open on Monday 7th January 2019 at 8.50am.

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRMNollaig Shona síochánta agus Athbhliain faoi mhaise daoibh go léir!