Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR SAMHAIN 22 2019

Seachtain Eolaíochta/Science Week:
Comhghairdeas le Múinteoir Samantha & Múinteoir Kelley agus na páistí ó R5 agus R6 a chuir taispeáintais iontach eolaíochta ar siúl do pháiste na scoile i rith na seachataine seo caite. Maith sibh, rinne siad sár-jab!
 
Congratulations Congratulations to Múinteoir Samantha & Múinteoir Kelley and the children from R5 and R6 who put on fantastic science displays for the whole school last week. Well done, they did a great job! 

Operation Christmas Child (Team Hope):
Míle buíochas do gach éinne a ghlac páirt. Bailíodh 135 boscaí! Maith sibh.

Thank you for your continued generosity to this worthy cause. We collected 135 boxes, well done to all!

COMÓRTAS EALAÍNE – SLIGO SOCIAL SERVICES ART COMPETITION
Comhghairdeas le Niamh (R2), Juliet ( R3) , Mya & Giada (R3,R4) agus Shauna (R4) a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas ealaíne a d’eagraigh Sligo Social Services le déanaí. Maith sibh!

Congratulations to Niamh (R2), Juliet (R3), Mya & Giada (R3, R4) and Shauna (R4) who won prizes in an art competition organised by Sligo Social Services. Well done!

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth,  d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM

Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRM

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert
Beidh se seo ar siúl ar an Déardaoin 19ú Nollag sa scoil. Tuilleadh sonraí níos déanaí

This will take place on THURSDAY 19th December in the school.  More details later.

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) roimh an Aoine 29ú Samhain; cuir “ANNUAL” ar an gclúdach le do thoil.  Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!

If you are interested in purchasing the Christmas Annual this year, please send money (€4) into the school before Friday 29th November, to facilitate orders, and put “ANNUAL” on the envelope please.  NB: No orders will be taken after this date!  Annuals will be distributed from Monday 16th December. 

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES 
Beidh an scoil dúnta ar an gCÉADAOIN 4ú Nollaig ar mhaithe le oiliúint foirne i dtaobh an Churaclam Teanga. Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 20ú Nollaig ag 12:00 do laethanta saoire na Nollag agus osclóidh sí arís ar an Luan 6ú Eanáir 2020 ag 8:50r.n.

The school will be closed on WEDNESDAY December 4th  for staff training on the new Language Curriculum.  School will close on Friday 20th December at 12 noon for the Christmas Holidays and will re-open on Monday 6th January 2020 at 8.50am.