Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Seachtain Spóirt sa Bhaile

Spórt sa Bhaile/Sport at Home

2 – 5/6/2020

Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy !

PDF: Spórt sa Bhaile2020

corn

Cuir scéal chugainn agus bíodh seans agat duais a bhuachaint! 

Log your activities and be in with a chance to win the Daily Prize!

scoil@cnocnare.net or WhatsApp 0860380060 or by form: https://tinyurl.com/spoirt

wapp
siul

BÍ AG SIÚL GACH LÁ – WALK EVERYDAY: Fundraiser for Tumu Tumu

3 miles (5km) per family during the week and we’ll add 500 miles to the total:

https://www.ifundraise.ie/fundraiser/11385332_we-will-walk-500-miles.html

 

Neart smaointí eile le fáil ar/ More ideas and activities at:  https://padlet.com/yvonnedoh/cttstxt7dbxxw2xl

Dé Máirt 2/6 Dé Céadaoin 3/6 Déardaoin 4/6 Dé hAoine 5/6
 cic  rith  jug bac 
(1) Ciceáil-Kicking

Keepy-Uppies

Cé mhéad ‘Keepy Uppies’ gur féidir leat a dhéanamh le Rolla Leithris (nó ábhair ait eile) Tar suas le rudaí éagsúla eile sibh féin gur féidir a úsáid! Cuir fiseán nó scór chugainn. How many ‘Keepy Uppies’ can you do with a toilet roll or an odd object? Feel free to impress us with your own unusual keepy-uppies! Send us your video or score.

 

(2) Tóraíocht Taisce/Scavenger Hunt 

Gaeilge: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/ttG.pdf
English: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/ttE.pdf

 

(3) Beir ar an Mála/Bag Catch Game

Cé mhéad a dhéanfaidh tú i 60 soicind? How many can you do in 60 seconds? 

https://youtu.be/UY3oqF5wfMg

 

(4) Cleas an Lae ó Rang 6!

Holly http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/05/Holly.mp4

 

 

(1) Rith – Running

Wacky Laps

Leag amach cén fhad a rithfidh tú agus rith é go difriúil gach uair!

Tapaidh,mall,le ceol,droim ar aghaidh (bí cúramach!) An féidir libh smaoineamh ar aon ‘Wacky laps’ eile? Déan taifead, seol iad! Setting out your own running track, can you create some different methods of running? Some ideas to help are: fast, slow, with music, backwards (be careful with this one!) Perhaps you have another fantastic idea…well please send us your other ’Wacky Laps’

(2) Poc, Cic Fada, Rás 3chos, Seas, Caith/Long Puck ,Long Kick, 3 Leg race, Balance, Throw

Gaeilge: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/laG1.pdf
English: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/laE1.pdf

 

(3) Rothlaigh an buidéal / Bottle flip

Cé mhéad a dhéanfaidh tú i 60 soicind? How many can you do in 60 seconds?

https://youtu.be/AZd8oJv6LlM

 

(4) Cleas an Lae ó Rang 6!

Keelyn http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/05/Keelyn.mp4

 

(1) Lámhchleasaíocht –  Juggling!

Le pé ábhar atá agat sa bhaile-liathróidí,torthaí srl. déan cleachtadh ar an scil deacair seo. An feidir méadú a dhéanamh ar an méid ábhar a chaitheann tú san aer? Cinnte, beidh muid ag tnúth leis na físeáin seo! Here’s your chance to try this difficult skill, using whatever objects you have at home (balls, fruit). How many objects can you add? We cannot wait to see these videos!

 

(2) Cluichí Lá Spóirt/ Traditional Sports Day Activities

Gaeilge: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/laG2.pdf
English: http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/laE2.pdf

 

(3) Sleamhnaigh le Boscaí/ Slide with Boxes

Cé mhéad a dhéanfaidh tú i 60 soicind? How many can you do in 60 seconds?

https://youtu.be/GDme9vB4ZIg

 

Bac-Chúrsa – Obstacle Course

Déan do chúrsa féin sa bhaile ag baint úsáid as cathaoir, liathróidí, ciseáin, uisce. Chur chugainn an físeán. Make up your own obstacle course using chairs, balls, baskets, water. Send in the video

https://youtu.be/sXjDO9G2JQY

 

Clár Scórála/Score Card

http://ww2.cnocnare.net/wp-content/uploads/2020/06/bcG.pdf