Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuacht ó Tumu Tumu/Update from Tumu Tumu

Cuireadh tús le hobair ar chistin a thógáil do bhunscoil Tumu Tumu ionas gur féidir le páistí béilí te a bheith acu. Chuaigh cuid den airgead a d’ardaíomar dóibh i dtreo seo. Nuacht iontach! (féach pictiúir thíos)
Beimid ag seoladh pacáiste na Cásca ón scoil go Tumu Tumu an tseachtain seo chugainn- cártaí agus obair na bpáistí. Is féidir le do pháiste cur le seo tríd
(1) pictiúr a bhaineann leis an gCáisc a tharraingt
(2) Scéal a bhaineann leis an gCáisc a scríobh nó
(3) píosa ghearr fúthu féin agus faoin scoil a scríobh.
Cuir isteach faoin Mháirt seo chugainn iad. Míle Buíochas!

Work started on the building of a kitchen for Tumu Tumu primary school so that the children can have hot meals. Some of our funds went towards this. Great news! (See pictures below)
We will be sending an Easter package from the school to Tumu Tumu next week to include cards and children’s work. Your child can contribute by
(1) Easter related picture
(2) Easter related story/custom in writing or
(3) Short piece of writing about themselves and our school. Please submit by Tuesday next. Míle Buíochas!

WhatsApp Image 2019-04-02 at 17.01.19 WhatsApp Image 2019-04-02 at 16.59.47