Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Tionscnamh Beochana – Animation Project

Image1Cruthaigh beochan fráma reoite ag úsáid rudaí timpeall an tí agus fón póca. Déantar beochan le go leor grianghraf a chruthaíonn íomhá ghluaiste nuair a chuirtear le chéile iad.

Cad a bheidh uait? Beidh fón póca agus rud éigin le scannánú uait. Déan iarracht an fón a choinneáil seasmhach, mar oibríonn beochan níos fearr nuair a bhíonn an ceamara socair.

Treoracha: Íoslódáil an Aip Stop Motion Studio saor in aisce ar fhón. Tá sé an-éasca agus sábháilte le húsáid. Bain triail as an aip a úsáid agus ansin faigh rud éigin le scannánú. Féach ar na beochana seo a rinne páistí le haghaidh inspioráide .

Cruthaigh físeán nach faide ná 2 nóiméad ar fhad. Nuair a bheidh tú críochnaithe is féidir leat fuaimrian a chur leis ag baint úsáid as Stop Motion Studio. Nuair a bhíonn tú sásta le d’fhíseán coinnigh do mhéar síos air sa ghailearaí agus roinn ar uimhir WhatsApp na scoile é (0860380060).

Create a stop-frame animation using things around your home and a mobile phone. Animation is made using lots of photographs that when put together create a moving image.

What you will need: You will need a mobile phone and something to film.  Try to keep the phone steady, as animations work better when the camera is still.

Instructions: Download the free Stop Motion Studio App onto a phone. It is very user friendly and safe to use.  Experiment with using the app and then find something to film.  Look at these animations made by children for inspiration –https://www.rhagallery.ie/events/live-family-workshop-with-aideen-barry-arha/?fbclid=IwAR0sd4WfFgwRqJY2nfqJbY-Te4nBB94RRxqTvIi2InpvYqRjR_9stPcev7

Create a video no longer than 2 minutes long.  When you have finished you can add a soundtrack using Stop Motion Studio. When you are happy with your video hold your finger down on it in the gallery and share to the school WhatsApp number (0860380060).

Happy creating everyone!