Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Polasaithe – Policies

Cumhdach Leanaí/Child Safeguarding 11/10/2023

Polasaí Frithbhulaíochta/Anti-Bullying Policy

Cód Iompair/Code of Behaviour

Polasaí Úsáide Inghlactha don Idirlíon- Internet Acceptable Use Policy

AUP-revised2020 (English)

Legislation referred to in Policy:

Support & Advice referred to in Policy:


OCG/RSE

Dáileadh Ranganna – Class Allocation Gaeilge English

Céad Chomaoineach/First Communion