Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Polasaithe – Policies

Táimid ag deanamh athbhreithniú ar an bpolasaí thíos/We are reviewing the following policy:

Cód Iompair/Code of Behaviour Gaeilge English


Rinneadh athbhreithniú ar an bpolasaí seo/The following policy has been reviewed:
Dáileadh Ranganna – Class Allocation Gaeilge English

Caomhnú Páistí  – Child Protection Gaeilge English

Clárúcháin – Enrolment Gaeilge/English

Polasaí Úsáide Inghlactha don Idirlíon -Internet Acceptable Use Policy

Legislation referred to in Policy:

Support & Advice referred to in Policy:

 

Polasaí Frithbhulaíochta/Anti-Bullying Policy

Céad Chomaoineach/First Communion

OCG/RSE