Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

Socraithe/Arrangements don 21/12 @ 12 noon

Críochnóidh an scoil amárach, ag 12, dona laethanta saoire. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos: Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna. Tá súil againn go ... Read More »

Míle Buíochas!

Míle Buíochas – leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm agus Seirbhís Carúl inniu, le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn dona himeachtaí a bheith ar siúl, le Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, le Donal Hackett don taifeadadh, le na daoine ar fad a thug spotdhuaiseanna ... Read More »

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE

AMÁRACH, Dé hAoine 16 Nollaig. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh sa dá áit. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 10.00 go 1.30 thuas staighre i Naomh Mhuire. TOMORROW FRIDAY 16th December. Parents and familieswelcome. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s. CLÁR/PROGRAMME 10.00 – 1.30 Sóláistí do na ... Read More »

NUACHTLITIR-CAIRDE NEWS, NOLLAIG 2022

CAIRDE Cruinniú Cinn Bhliana/AGM Bhí CCB Cairde ar siúl ar an 28 Samhain, 2022 agus is iad seo a leanas na hoifigigh:- The Cairde AGM took place on the 28th November, 2022 and the following are the officers:- Carol Ní Chormaic        Chairperson Zara Kelly            Vice Chairperson Caoimhe Tierney        Secretary Yvonne Uí Thuairisc    Treasurer Seo a leanas ... Read More »

Fógra Aimsire/Weather Notice

(ENGLISH VERSION BELOW) Le linn drochaimsir, tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm i nGaelscoil Chnoc na Ré: 1. Déanfaimid gach iarracht an scoil a choinneáil ar oscailt, chomh fada agus is féidir linn na páistí a fháil go foirgneamh na scoile go sábháilte, maraon le dóthain foirne, teas agus solas a bheith againn. 2. Glac leis go ... Read More »

NUACHTLIITIR 01/12/22

AN NOLLAIG SA SCOIL/CHRISTMAS IN SCHOOL Athrófar formáid na léirithe Nollag ag na páistí i mbliana agus beidh siad ar siúl Dé hAoine 16 Nollaig. Beidh na Naíonáin agus Rang 1 ag léiriú do thuismitheoirí agus teaghlaigh i halla na scoile ag na hamanna atá luaite thíos agus beidh na páistí ó Ranganna 2 go 6 páireteach i seirbhís carúil ... Read More »

CAIRDE-NUACHTLITIR/NEWSLETTER 7/11/22

Bhí céad chruinniú Cairde na bliana againn ar 20 Deire Fómhair 2022 agus chabhraigh gach duine a bhí i láthair clár imeachtaí spraíúla iontacha a chur le chéile do na páistí agus do thuismitheoirí don bhliain. Seo a leanas ár bpleananna don mhí romhainn: We had our first Cairde meeting of the year on 20 0ctober 2022 and all present ... Read More »

Nuachtlitir Cairde : October/Deireadh Fómhair, 2022

AIRE Tuistí/ Attention parents! Éidí scoile/School Uniforms ***Dáta don dialann!*** ar an Aoine 28ú D.Fómhair 12.00-3.30 i.n. i halla Naomh Mhuire. Date for your diary –Friday 28th Oct, 12.00 -3.30pm in St. Mary’s Hall entrance (Door on left of main building) Tá go leor Éide Scoile againn a bheimis ag díol nó ag malartú de ghnáth. Tuigimid gur féidir leis ... Read More »

NUACHTLIITIR 25/10/22

BRISEADH LÁR TÉARMA/MID-TERM & TRICK OR TREAT FOR TEMPLE STREET: Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 28ú Deireadh Fómhair ag an gnáth am i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 7ú Samhain. Ar an 28ú, beidh cead ag na páistí gléasadh i bhfeisteas Oíche Shamhna ach faraor beidh bac ar frapaí ar nós bataí, scuabanna ... Read More »

NÓTA SCOILE – 17/10

Seachtain MATA 2022 Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) . Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Beidh crannchur againn ar an Aoine dóibh siúd a chuireann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Send ... Read More »