Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR, BEALTAINE 23, 2024

COMHGHAIRDEAS Comhghairdeas le páistí Rang 6 (Múinteoir LIZ) a chuaigh faoi lámh Easpaig agus  le páistí Rang 2 (Múinteoir EMILY) a ghlac a gcéad Chomaoineach le déanaí. Míle Buíochas le na múinteoirí as ucht an éacht oibre a rinne siad chun iad a ullmhú. Buíochas mór leis na páistí a chan agus a chas ceol ag an dá ócáid agus ... Read More »

NÓTA/NOTE Bealtaine 1, 2024

MEABHRÁN/REMINDER-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURE Beidh an scoil dúnta ar an Aoine seo 3 Bealtaine agus Luan 6 (Saoire Poiblí). The school will be closed this Friday 3rd and Monday 6th May (Public holiday) PEIL – CUMANN NA mBUNSCOL Comhghairdeas lena peileadóirí, buachaillí agus cailíní, ó ranganna 3 go 6 a bhuaigh a gcluichí i gcoinne Scoil Ursula le déanaí. Ar aghaidh ... Read More »

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 25, 2024

FÁILTE AR BORD/WELCOME ON BOARD Fáilte roimh ár mball foirne  nua, Brían Ní Chonghaile, atá tosaithe mar CRS páirtaimseartha agus a bheidh i bhfeighil ‘Thuas Staighre’ freisin. Is iarscoláire de chuid na scoile í Bríana freisin agus guímid gach rath uirthi agus í ag filleadh  ar Ghaelscoil Chnoc na Ré! Welcome to our newest member of staff, Brían Ní Chonghaile, ... Read More »

Nuachtlitir Cairde Eagrán (Issue) Aibreáin/April 2024

Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a chomhoibríonn le Mícheál agus an Bord Bainistíochta ó thaobh thiomsú airgid agus araile. Bíonn cruinniú neamhfhoirmiúil ag Cairde uair amháin in aghaidh na míosa a mhaireann ... Read More »

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 9, 2024

Fáilte ar ais. Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine. Bhí roinnt mhaith páistí (agus tuismitheoirí dar ndóigh!) gnóthach le linn an bhriseadh le comórtais Chluichí Pobal agus Feis Shligigh ach go háirithe. Ard-mholadh dóibh siúd ar fad a ghlac páirt agus comhghairdeas leo siúd a bhain duaiseanna nó corn amach. Moladh speisialta do Luke ... Read More »

Tumu Tumu – Nuacht/Update

Buíochas le pobal na scoile, fuair na páistí, atá ina gcónaí lena seanmáthair, bróga agus éadaí Cásca nua! Thanks to the R6 fundraiser, the 4 children living with their grandmother, purchased new school shoes and Easter outfits! Agus thosaigh na páistí na ranganna feadóige le na cinn nua a bhronnamar! And the children started lessons with their new tin whistles! Read More »

Bronnadh-Tumu Tumu 27-3-2024

Leanann an chuairt ar Tumu Tumu do ghrúpa Coláiste na Trócaire/Aonad. Féach ar an bhfíseán thíos de bhronnadh na bhfeadóg stáin agus stáiseanóireacht scoile don Phríomhoide agus do na daltaí. Fuarthas an tráchtaireacht seo a leanas freisin/ The visit to Tumu Tumu continues for the Mercy College/Aonad group. See the video below of the presentation of tin whistles and school stationery to ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 21, 2024

NB LAETHANTA DÚNTA/SCHOOL CLOSURE DATES Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca amárach Aoine 22 Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 8 Aibreáin ag 8.40 r.n. School will close for Easter holidays TOMORROW Friday 22nd March at 12:00 noon and will re-open on Monday 8th April at 8:40am. DÍOLACHÁN CISTÍ & CRANNCHUR/CAKE SALE ... Read More »

TUMU TUMU – Cake Sale & Crannchur/Raffle ar an Aoine 22/3/24

(ENGLISH VERSION BELOW) Is sráidbhaile beag tuaithe é Tumu Tumu in ardchríocha Lár na Céinia, atá suite i bhforaoisí dlútha ag bun Sliabh Chéinia. Cónaíonn teaghlaigh i dtithe beaga adhmaid scaipthe ar fud na foraoise, go minic gan aon leictreachas nó uisce reatha. Mar is eol daoibh, tá an Ghaelscoil nasctha leis an mBunscoil. Tá Coláiste na Trócaire nasctha freisin ... Read More »

NUACHTLITIR 12 MÁRTA, 2024

SEACHTAIN NA GAEILGE Leanann Seachtain na Gaeilge ar aghaidh sa scoil, le himeachtaí speisialta ar siúl do na páistí, ina measc tráth na gceist agus Lá Glas ar an Aoine seo 15ú. Beidh turasanna nó cuairteoirí speisialta ag gach rang agus chuige sin iarraimid ar gach clan síntúis €5 a thabhairt chun cuidiú leis an gcostas.  “Seachtain na Gaeilge”/ “Irish ... Read More »