Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NÓTA/NOTE 30/05/23

AIMSIR/WEATHER Le linn an aimsir te atá ann faoi láthair, tá sé inmholta uachtar gréine a chur ar na páistí sula dtagann siad ar scoil, nó má tá siad aibí go leor, é sin a dhéanamh iad féin. Ceadaítear brístí gearra (gorm/dubh/dorcha srl.) do chách chomh maith le léine bán póló na scoile (gan t-léinte ná geansaithe peile le do ... Read More »

NUACHTLITIR 23/05/23

PICNIC SA PHÁIRC Mar dhuais do scéim Labhairt na Gaeilge sa scoil, beidh na ranganna ar fad ag tabhairt cuairte ar pháirc Mitchell-Curley amárach le haghaidh picnic agus am súgartha. Tá uachtar gréine agus hataí/caipíní inmholta le do thoil. GRMA! As a prize for the Labhairt na Gaeilge scheme in the school, all classes will be visiting Mitchell-Curley park tomorrow ... Read More »

NUACHTLITIR 12/5/23

CÉAD CHOMAOINEACH – Rang 2/ FIRST COMMUNION – R2 Ádh mór lena páistí i rang Mtr. Emily atá ag ulllmhú don Chéad Chomaoinech ar an Satharn seo, 13 Bealtaine. Beidh cór & ceoltóirí na scoile ann chomh maith agus iad féin agus Múinteoir Gráinne ag ullmhú go dian chuige seo. Tá fáilte roimh cách chuig an ócáid speisialta seo.  Comhghairdeas ... Read More »

Aoine Dubh (& Bán)/Black (& White) Friday

Ádh mór lenár n-iarscoláirí Ronan Ó Nialláin agus Robert Ó Ceallaigh-Loinsigh atá ina mbaill d’fhoireann Peile Gaelach Shligigh faoi 20 a bheidh san iomaíocht i gcluiche ceannais na hÉireann an deireadh seachtaine seo. Chun an ócáid a chomóradh, beidh ‘Aoine Dubh (& Bán)’ againn sa scoil amárach. Deis dathanna an chontae a chaitheamh in ionad an éide scoile. Best of ... Read More »

NUACHTLITIR, 27 AIBREÁIN 2023

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES Dúnfaidh an scoil ar an Luan 1 Bealtaine (Saoire Poiblí). Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an AOINE 26ú BEALTAINE 2023. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin. Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 2, an Luan 5 agus an Mháirt 6 Meitheamh don deireadh seachtaine saoire poiblí ... Read More »

NUACHTLITIR – AIBREÁN 19 2023

Fáilte ar ais. Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine. Bhí roinnt mhaith páistí (agus tuismitheoirí dar ndóigh!) gnóthach le linn an bhriseadh le comórtais Chluichí Pobal agus Feis Shligigh ach go háirithe. Ard-mholadh dóibh siúd ar fad a ghlac páirt agus comhghairdeas leo siúd a bhain duaieanna nó corn amach. Moladh speisialta do bheirt ... Read More »

NUACHTLITIR, 21 MÁRTA 2023

SCOIL NUA/NEW SCHOOL UPDATE FROM BOARD Leanann an próiseas chun ár scoil nua a thógáil ar aghaidh. Tá tairiscintí d’Fhoireann Dearaidh – Ailtire, Innealtóir Sibhialta & Struchtúrtha, Innealtóir Seirbhísí Foirgníochta (Meicniúil & Leictreach), Suirbhéir Cainníochta agus Maoirseoir Tionscadail le haghaidh Phróiseas an Deartha (PSDP) – ar siúl faoi láthair agus ceapfar an fhoireann Dearaidh tar éis cruinnithe idir an scoil ... Read More »

LÁ GLAS/GREEN DAY 15/3/2023

Tá sé i gceist ag an scoil infheistíocht shuntasach a dhéanamh i sraitheanna de leabhair léitheoireachta Gaeilge a bheidh in úsáid leis na ranganna go léir, don léitheoireacht sa bhaile agus sa rang . Chun cabhrú le tiomsú airgid chuige seo, beidh bailiúchán deonach againn amárach, Dé Céadaoin, nuair a bheidh ár “Lá Glas” ar siúl againn. Is féidir leis ... Read More »

NUACHTLITIR, 10 MÁRTA 2023

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl AMÁRACH, an Satharn 11ú Márta ,ó 1.00 – 2.30i.n. Our Open Day takes place TOMORROW, Saturday 11th March, from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested. PARÁID LÁ le PÁDRAIG/PARADE Beidh Paráid Lá le Pádraig ar siúl ar an Aoine seo chugainn,17ú Márta,agus beidh ... Read More »

NUACHTLITIR 27/02/23

SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil, ina measc comórtas ealaíne, trath na gceist agus Lá Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a insint dúinn! Táimid ag cur ... Read More »