Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

Nóta /Note from Príomhoide

(SEE BELOW FOR ENGLISH VERSION) A tuismitheoirí agus caomhnóirí, a chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ar fónamh. Agus muid ag tús an dara seachtaine de staid atá neamhghnách agus gan fasach, theastaigh uaim teagmháil a dhéanamh libh agus roinnt comhairle agus tacaíochta a thairiscint. Ar an gcéad dul síos, is é an réasúnaíocht atá taobh thiar de ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 9, 2020

COVID-19 Leanfaidh an scoil ar aghaidh mar is gnáth ach amháin go mbíonn comhairle faighte againn ón HSE a mhalairt a dhéanamh. Tabhair faoi deara na sonraí thíos. 1. Bígí aireach.Tá sé fíor-thábhactach nach dtagann páistí a léiríonn tinneas, mar a bheadh fliú, ar scoil. 2. Beidh foireann na scoile ag díriú ar bhéasaíocht riospráide agus sláinteachas láimhe le postaeir ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 2, 2020

SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil. Beidh comórtas físeán (sonraí ag na páistí) comórtas ealaíne, trath na gceist agus La Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a ... Read More »

NUACHTLITIR FEABHRA 5, 2020

CRAOBH Snámha na hÉIREANN/Irish Minor Schools SWIMMING CHAMPIONSHIPS Ádh mór le CAMERON mac D agus SAOIRSE Nic D a bheith san iomaíocht ag an deireadh seachtaine seo ag an chraobh náisiúnta! Best of luck to CAMERON Mac D and SAOIRSE Nic D who compete in the national finals this weekend! Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break Beidh an scoil dúnta ar feadh na ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 28, 2020

LABHAIRT NA GAEILGE – CÁRTAÍ CAINTE Leanann an scéim seo ar aghaidh, ó na Naíonáin go Rang a 6, chun feabhas a chur ar Ghaeilge mar teanga chumarsáide sa scoil.  Cuireadh cártaí nua abhaile lena páistí inné. Má chloiseann tú do pháiste ag labhairt Gaeilge sa bhaile, seol ceann de na cartaí isteach ar scoil. Tá na cártaí seo ag ... Read More »

SOS-Support our Secretaries -Stailc Aon Lá/1-Day Strike

English version below A thuistí, a chairde, Amárach, Dé hAoine 10 Eanáir, reáchtálfaidh rúnaithe scoile, a ndéanann Fórsa ionadaíocht thar a gceann, stailc aon lae agus cuirfidh siad tús le feachtas oibre chun riail ón Aoine go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Beidh tionchar díreach aige seo ar ár scoil. Tá Fórsa ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chóras pá dhá ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 6, 2020

Fáilte Ar Ais/Welcome Back: Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  Tabharfar na páistí ó R2 – R6 chuig an Ardeaglais ar an Luain don Aifreann ag 10.30 (6 Eanaír- Eipeafáine an Tiarna) Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 10ú Eanáir 2020 ag 12.00 le haghaidh cruinniú ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 19, 2019

Míle Buíochas – leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inniu, le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, le Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, le Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, le Richard Kelly (Supervalu Ballymote), Deirdre Reilly ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 17, 2019

Carúil na Nollag 2019/CHRISTMAS CAROL SINGING 2019 Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag i Johnson’s Court ar son Bóthar le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas agus bailíodh €322! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne agus Síle. Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who sang ... Read More »