Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NUACHTLITIR 29/06/2024

MÍLE BUÍOCHAS!! Tá an samhradh buailte linn faoi dheireadh! Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a a bhí baint acu leis an scoil i mbliana. Míle buíochas libhse, na tuismitheoirí, as bhur dtacaíocht agus bhur ndílseacht i rith na bliana. Is mór againn bhur gcomhoibriú. Guím gach dea-ghuí ar Rang 6 atá ag imeacht agus a ... Read More »

R6 na Gaelscoile ar son TumuTumu TUMU TUMU Primary School

Bronn anseo/Donate here: https://gofund.me/fff45e72 Comghairdeas le RANG 6, Múinteoir Liz agus Bríd a dhreap Cnoc na Ré i rith na seachtaine. Tá ár sprioc beagnach bainte amach againn, sé sin €1500 a bhailiú.  Íocfaidh an t-airgead seo na táillí meánscoile do dheichniúr daltaí atá ag freastal ar Bhunscoil Tumutumu faoi láthair. Go raibh maith agat as do chuid tacaíochta. Congratulations to RANG 6, ... Read More »

TUAIRISCÍ SCOILE – SCHOOL REPORTS 2024

A thuismitheoirí, a chairde Tá na rudaí seo i bhfeidhm sa scoil (1) Tuairisc lárbhliana ar gach páiste scaipithe ag na cruinnithe le tuismitheoirí i Mí na Samhna. (2) Tuairiscí Scoile ag deireadh na bliana curtha chugaibh sula ndúnann an scoil i Mí Meitheamh (tá nóta míniúcháin iniata), agus (3) Eolas ar thorthaí na bpáistí sna triallacha caighdeánaithe (Rang 1 ... Read More »

NUACHTLITIR: MEITHEAMH 17, 2024

Lá Spóirt/Sports Day Tá súil againn Lá Spóirt a eagrú do na páistí, ag braith ar an aimsir, ar an gCéadaoin seo, 19. Beidh neart imeachtaí spóirt ar siúl ar maidin agus tá fáilte roimh thuismitheoirí teacht ó 12.30 chun féachaint ar na rásaí srl. This Wednesday, 19th, weather permitting, we hope to organise Sports Day for the children. The ... Read More »

NUACHTLITIR, BEALTAINE 23, 2024

COMHGHAIRDEAS Comhghairdeas le páistí Rang 6 (Múinteoir LIZ) a chuaigh faoi lámh Easpaig agus  le páistí Rang 2 (Múinteoir EMILY) a ghlac a gcéad Chomaoineach le déanaí. Míle Buíochas le na múinteoirí as ucht an éacht oibre a rinne siad chun iad a ullmhú. Buíochas mór leis na páistí a chan agus a chas ceol ag an dá ócáid agus ... Read More »

NÓTA/NOTE Bealtaine 1, 2024

MEABHRÁN/REMINDER-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURE Beidh an scoil dúnta ar an Aoine seo 3 Bealtaine agus Luan 6 (Saoire Poiblí). The school will be closed this Friday 3rd and Monday 6th May (Public holiday) PEIL – CUMANN NA mBUNSCOL Comhghairdeas lena peileadóirí, buachaillí agus cailíní, ó ranganna 3 go 6 a bhuaigh a gcluichí i gcoinne Scoil Ursula le déanaí. Ar aghaidh ... Read More »

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 25, 2024

FÁILTE AR BORD/WELCOME ON BOARD Fáilte roimh ár mball foirne  nua, Brían Ní Chonghaile, atá tosaithe mar CRS páirtaimseartha agus a bheidh i bhfeighil ‘Thuas Staighre’ freisin. Is iarscoláire de chuid na scoile í Bríana freisin agus guímid gach rath uirthi agus í ag filleadh  ar Ghaelscoil Chnoc na Ré! Welcome to our newest member of staff, Brían Ní Chonghaile, ... Read More »

Nuachtlitir Cairde Eagrán (Issue) Aibreáin/April 2024

Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a chomhoibríonn le Mícheál agus an Bord Bainistíochta ó thaobh thiomsú airgid agus araile. Bíonn cruinniú neamhfhoirmiúil ag Cairde uair amháin in aghaidh na míosa a mhaireann ... Read More »

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 9, 2024

Fáilte ar ais. Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine. Bhí roinnt mhaith páistí (agus tuismitheoirí dar ndóigh!) gnóthach le linn an bhriseadh le comórtais Chluichí Pobal agus Feis Shligigh ach go háirithe. Ard-mholadh dóibh siúd ar fad a ghlac páirt agus comhghairdeas leo siúd a bhain duaiseanna nó corn amach. Moladh speisialta do Luke ... Read More »

Tumu Tumu – Nuacht/Update

Buíochas le pobal na scoile, fuair na páistí, atá ina gcónaí lena seanmáthair, bróga agus éadaí Cásca nua! Thanks to the R6 fundraiser, the 4 children living with their grandmother, purchased new school shoes and Easter outfits! Agus thosaigh na páistí na ranganna feadóige le na cinn nua a bhronnamar! And the children started lessons with their new tin whistles! Read More »