Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitreacha CAIRDE

Scaiptear nuachtlitreacha ar gach clann go minic i rith na bliana. Ar an leathanach seo beidh teacht ar an nuacht is déanaí agus  na nuachtlitreacha. (Newsletters are distributed regularly to all families during the year. This page will contain the latest news and  links to newsletters)

NUACHT IS DÉANAÍ/LATEST NEWS

 25/6/2015

Míle Buíochas leis na tuistí!
Seo nuachtlitir dheireanach na bliana seo agus ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl do na tuistí agus gaolta a chabhraigh le Cairde imeachtaí a eagrú i gcaitheamh na bliana. Ní bheadh ar ár gcumas airgead a thiomsú ar mhaithe le hoideachas pháistí na scoile gan chabhair agus flaithiúlacht na dtuistí.
Many thanks to the parents!
As this is the last newsletter of the school year, we would like to thank all the parents, relatives and friends who have helped to organise, run and support Cairde and school events throughout the year. Without your help, time and generosity, it would be impossible to raise the funds needed to improve all our children’s education.

Airgead Cairde agus cad air a caitheadh é
Mar thoradh ar imeachtaí na bliana seo, bhronn Cairde seic €3,750 ar an scoil i mí Meitheamh. Tiomsaíodh an t-airgead trí na himeachtaí seo a leanas:

 • Dioscó na Samhna:                €168
 • Féilirí agus cártaí:    €1,180
 • Lá bratach:        €1,806
 • Raifil:           €645
 • Díolacháin leabhar agus cácaí:     €845

Caitheadh airgead Cairde ar na hacmhainní scoile seo a leanas:

 • Trealamh mata agus eolaíochta:    €180
 • Suíomh idirlín (uasghrádú):  €615 (fch. leat cnocnare.net)
 • Obair sa chlós agus suíocháin taobh amuigh:      €460
 • Airgead a chaithfear ar tháibléidí don scoilbhliain seo chugainn: €2,000

 Cuirfear mionsonraí ar fáil maidir le ioncam agus caiteachas Cairde ag an CCB (dáta sealadach 15ú Deireadh Fómhair 2015).
Cairde money and how it was spent
Following this year’s fundraising activities, Cairde handed over a cheque for €3,750 to the school this month. These funds were raised through the following activities:

 • Halloween disco:        €168
 • Calendars and cards: €1,180
 • Flag day:                   €1,806
 • Raffle: €645
 • Book and cake sales: €845

The funds from Cairde were spent on the following resources:

 • Science and maths materials: €180
 • Website upgrade:    €615 (check out cnocnare.net)
 • Outdoor yard and seating:  €460
 • Contribution towards purchase of computer tablets for next September: €2,000

Full details of Cairde income and expenditure will be available at the AGM (provisional date is 15th October 2015).

Foirgneamh Scoile
Ba mhaith linn cur i gcuimhne do thuistí stocaireacht a dhéanamh ar Theachtaí Dála agus Seanadóirí áitiúla de réir threoracha Bhord Bainistíochta na scoile. Ná fágaigí faoi dhaoine eile é!
School Building
Cairde would like to remind parents to lobby their local political representatives regarding the new school building as communicated recently by the BOM (if you have not already done so; see recent emails).  Don’t leave it to others!

AIRE Tuistí Rang 6 !
Má tá do pháiste ag fágáil na scoile i mbliana agus gan aon pháiste fágtha sa scoil agat, b’fhéidir gur mhaith leat fanacht i dteagmháil leis an scoil. Más ea, cuir ríomhphost chuig Aodhmar ar cadogan.aodhmar@itsligo.ie agus coinneofar ar an liosta seoltaí tú.
Attention Rang 6 parents !
If you are a parent of Rang 6 child with no younger children in the school but wish to remain connected and keep in touch, just email Aodhmar on cadogan.aodhmar@itsligo.ie and we will keep you on the mailing list.

Díolachán éidí scoile
*** Dáta don dialann! *** Díolachán éidí scoile Dé hAoine 26ú (amárach) agus Dé Luan 29ú, 1 pm – 3 pm sa halla.
 School uniform sale
*** REMINDER *** School uniform sale Friday 26th (tomorrow) and Monday 29th,
1 pm to 3 pm in the school hall.

Bainigí taitneamh as na laethanta saoire!

23/6/2015:
Díolachán Éadaí Scoile
Reáchtálfar díolachán éadaí scoile sa halla ar an Aoine 26ú agus an Luan 29ú Meitheamh idir 1pm agus 3pm. Is deis mhaith é seo pirilín, geansaí nó barréidí spóirt a fháil ar shíntiús beag. Má tá éadaí scoile (pirilíní, geansaithe agus barréidí spóirt amháin) agat nach dteastaíonn uait a thuilleadh agus riocht maith orthu, fág san oifig iad led thoil roimh Dhéardaoin 25ú.
School Uniform Sale 
A school uniform sale will take place in the school from 1 – 3 pm in the Halla on Friday 26th and Monday 29th June.  This is a good opportunity to get your child a pinafore / jumper / tracksuit top in exchange for a small donation. Unwanted uniforms (pinafores, jumpers and tracksuit tops only please) in saleable condition can be donated to the office before Thursday 25th.

Nuachtlitreacha

pdfcairde_nuachtlitir_22Meitheamh15

pdf

cairde_nuachtlitir_15 Aib15