Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Clárúcháin / Enrolment

Fógra/Notice – June 2020

Ní féidir leis an scoil réamhchlárúcháin a ghlacadh dona blianta romhainn as seo amach. Fógrófar deis chlárúcháin i Mí Deireadh Fómhair nó Samhain na bliana roimhe. Féach an polasaí nua thíos.

The school cannot now take pre-enrolment requests for future years. Enrolment for the following September will be available in October or November of the previous year. See the new policy below.

NUA-2020: Polasaí Chlárúcháin/NEW – Enrolment Policy

pdf20044I-GSChnoc na Ré-Polasaí Iontrála

pdf20044I-GSChnoc na Ré-Admissions Policy 

 

Tumoideachais-Immersion Education

Bileoga Eolais/Information Leaflets:

AN TUMOIDEACHAS: SÁROIDEACHAS/ IMMERSION EDUCATION:EXCELLENT EDUCATION

pdfBileog Eolais

An Luath-thumoideachais /Early Immersion Education

pdf

Bileog Eolais 2