Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Bord Bainistíochta/Board of Management

Bord Bainistíochta/Board of Management 2019-2023
Tá tréimhse ceithre bliana Bord Bainistíochta ag críochnú ar an 30/11/2019. Beidh Bord Bainistíochta nua ainmnithe do Ghaelscoil Chnoc na Ré mar a ordaítear ag An Roinn Oideachais & Scileanna agus ag ár bpatrún An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge Beidh ochtar ar an mBord, beirt ainmnithe ag an bPátrún, beirt ón bhfoireann- an príomhoide agus múinteoir eile, beirt tuismitheoir tofa agus beirt roghnaithe ón bpobal (roghnaíonn  ionadaí an phatrúin, na múinteoirí agus na tuismitheoirí ar an mBord an beirt seo). TUILLEADH EOLAIS ANSEO
 The four-year term of office for the Board of Management of primary schools ends on 30/11/2019. This school year sees us nominating a new Board of Management to Gaelscoil Chnoc na Ré as required by the Department of Education and Skills and our Patron An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge. The Board will consist of 8 members: 2 nominated by the Patron, 2 from the teaching staff – Principal and one other teacher, 2 elected parents and 2 community representatives (selected by the patron, teachers and parent members).  CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

pdfLitir ón bhForas Pátrúnachta (letter as Gaeilge from Patron) – Boird Nua

pdfCiorclán na Roinne – Toghadh-Bord-Bainistiochta-Nua-ar-Bhunscoileanna

pdfDepartment Cicular – Election-of-new-Boards-of-Management-of-Primary-Schools

pdf(Gaeilge) Lamhleabhar-Rialachais-na-mBunscoileanna-2019-2023

pdf(English) Governance-Manual-for-Primary-Schools-2019-20203

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Is é dualgas boird an scoil a bhainistiú thar cheann an phatrúin agus ar mhaithe leis na mic léinn agus a dtuismitheoirí agus oideachas cuí a sholáthar do gach mac léinn ar an scoil a bhfuil freagracht ar an mbord sin ina leith. (At 15 (1) Acht Oideachais 1998)

It is the duty of the board to manage the school on behalf of the patron and for the benefit of their students and their parents and to provide or cause to be provided an appropriate education for each student at the school for which that board has responsibility. (Section 15 (1) Education Act 1998)

An Bord Bainistíochta /  Board of Management 2015-2019
Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta , mar seo a leanas/The Board of Management consists of 8 members, made up as follows:

2 ionadaí an Phatrúin (An Foras Pátrúnachta)/2 members nominated by the Patron
Bartley Ó Gabháin (Cathaoirleach/Chair)
Áine Ní Icí

An Príomhoide/Principal
Mícheál Ó Broin

Ainmní na Múinteoirí/Teachers’ Nominee
Herta Ní Dhochartaigh

Ainmnithe na dtuismitheoirí (máthair agus athair)/Parents’ Nominees (mother and father)
Attracta Uí Cheallaigh-Loinsigh
Adrian Ó Catháin

2 ionadaí an Phobail/2 representatives from wider community
Peadar Ó Fearghaíl
Teresa Ní Cheallaigh