Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Bord Bainistíochta/Board of Management

Is é dualgas boird an scoil a bhainistiú thar cheann an phatrúin agus ar mhaithe leis na mic léinn agus a dtuismitheoirí agus oideachas cuí a sholáthar do gach mac léinn ar an scoil a bhfuil freagracht ar an mbord sin ina leith. (At 15 (1) Acht Oideachais 1998)
It is the duty of the board to manage the school on behalf of the patron and for the benefit of their students and their parents and to provide or cause to be provided an appropriate education for each student at the school for which that board has responsibility. (Section 15 (1) Education Act 1998)

————————————————————————————————————————-

Bord Bainistíochta NUA/NEW Board of Management 2023-2027

————————————————————————————————————————-

An Bord Bainistíochta/Board of Management 2019-2023
Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta , mar seo a leanas/The Board of Management consists of 8 members, made up as follows:
2 ionadaí an Phatrúin (An Foras Pátrúnachta)/2 members nominated by the Patron
Bartley Ó Gabháin (Cathaoirleach/Chair), Áine Ní Icí
An Príomhoide/Principal
Mícheál Ó Broin
Ainmní na Múinteoirí/Teachers’ Nominee
Herta Ní Dhochartaigh
Ainmnithe na dtuismitheoirí (máthair agus athair)/Parents’ Nominees (mother and father)
Maria Taylor, Adrian Ó Catháin
2 ionadaí an Phobail/2 representatives from wider community
Brian Roche, Veronica Muldowney