Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2017

Leabhar Liostaí 2017
Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos.
The school handles all books. Books that can be re-used from year to year are rented at one-third of the new price, while the cost of workbooks to parents is approx. 10% less than by directly purchasing them yourself. We also handle all copybooks required by the children. Any items NOT covered are listed below for each class. Seo thíos na leabharliostaí do gach rang/ The following are the booklists for each class: