Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Leabhar Liostaí 2020

Leabhar Liostaí 2020
Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos.
The school handles all books. Books that can be re-used from year to year are rented at one-third of the new price, while the cost of workbooks to parents is approx. 10% less than by directly purchasing them yourself. We also handle all copybooks required by the children. Any items NOT covered are to be found at the bottom of the list for each class. 

N.B. ! Cuirfidh an scoil bosca ar fáil ar mhaithe le gach rud a stóráil go sábháilte ar scoil.
The school will supply each child with a covered box to safely store their books and stationery at school. 

Seo thíos na leabharliostaí do gach rang/ The following are the booklists for each class (PDF):