Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR NOLLAIG 17, 2019

Carúil na Nollag 2019/CHRISTMAS CAROL SINGING 2019
Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag i Johnson’s Court ar son Bóthar le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas agus bailíodh €322! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne agus Síle.
Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who sang carols and performed music in Johnson’s Court for Bóthar. All were excellent, maith sibh! Many thanks to Múinteoir Gráinne and Síle. €322 was collected! Míle buíochas.

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert
Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin seo, 19ú Nollag, sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá. Tabhair faoi deara athrú ama do Roinnt ranganna ón bhfógra a chuaigh amach ar dtús. 
The Christmas Concert will take place this THURSDAY 19th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s.  Please note a change of time for some classes from original notice a few weeks ago. 

10.00 – 1.30 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)

10.00 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Lynne
10.30 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Katríona
11.00 Rang 1 – Múinteoir Donna
11.20 Rang 2 – Múinteoir Jade
11.45  Rang 3- Múinteoir Paddy/Laura Ann
12.10 Rang 4 – Múinteoir Liz/Laura Ann
12.50 Rang 5 – Múinteoir Kelley
1.15    Rang 6 – Múinteoir Samantha

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá.
All children will go home at the normal time (1:30 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom after the concert.

DVD den Cheolchoirm/DVD of the Christmas Concert:
Beidh an DVD le fáil ón scoil tar éis Saoire na Nollag, ach caithfidh tú ordú a chur isteach ar an lá nó roimhe más maith leat é a cheannach!  €5 an costas atá air. Seol isteach €5 nó tar chuig an oifig ar an lá, leis an airgead le bhur dtoil, agus cuirfidh Muireann d’ainm ar an liosta.
The DVD of the school Christmas Concert will be available but orders MUST be submitted before or on the day of the concert!  Cost is €5.  If you are interested in purchasing, please send in money in an envelope with “DVD” on it, or come to the office on the day, with payment, and Muireann will put your name on the order list. 

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Tá cúpla leabhrán fágtha againn. Má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) “ANNUAL” ar an gclúdach le do thoil.

There are a few copies of the annuals available still. If you are interested in purchasing the Christmas Annual this year, please send money (€4) and put “ANNUAL” on the envelope please.  

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. Buckets will also be displayed at the door on entry to the hall on Thursday. Many thanks for your support to this worthy local cause. GRM

Laethanta Saoire/Holidays
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 20ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Luan 6ú Eanáir 2020 ag 8:50r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 10ú Eanáir 2020 ag 12.00 le haghaidh cruinniú Foirne.
School will close on Friday 20th December at 12 noon and will re-open on Monday 6th January 2020 at 8.50am. Please note that school will close at 12 noon on Friday 10th January 2020 for a staff meeting.