Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR MÁRTA 21, 2024

NB LAETHANTA DÚNTA/SCHOOL CLOSURE DATES
Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca amárach Aoine 22 Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 8 Aibreáin ag 8.40 r.n.
School will close for Easter holidays TOMORROW Friday 22nd March at 12:00 noon and will re-open on Monday 8th April at 8:40am.

DÍOLACHÁN CISTÍ & CRANNCHUR/CAKE SALE & RAFFLE for TUMU TUMU
Amárach sa scoil. Is leor -€2 nó €3 in aghaidh an pháiste don díolacháin agus tá €1 ar na ticéid do na huibheacha Cásca.
Tomorrow at school. -€2 or €3 per child is enough for the Cake sale, and the Easter egg raffle tickets are €1.

ÉIDE SCOILE/UNIFORMS:
Meabhrúchán  – Dé Déardaoin 28ú Márta sa scoil 3-7pm. Ag glacadh le síntiúis éide maidin amárach, le do thoil, Dé hAoine 22ú Márta.
Reminder of Uniform Giveaway on Thursday 28th March in the school 3-7pm. Final day to accept uniform donations is tomorrow.

Foirmeacha HSE Forms:R6 & N.Shóisir/Jnr Infants.
Gach foirm le bheith ar ais roimh maidin amárach Dé hAoine 22ú Márta le do thoil.
All forms to be returned by tomorrow morning Friday 22nd March please.

SEACHTAIN NA GAEILGE
Míle Buíochas le Mtr. Yvonne agus foireann na scoile as ucht imeachtaí Sheachtain na Gaeilge a eagrú le mí anuas. Bhí raon leathan imeachtaí eagraithe ina measc cuairteanna ar an Leabharlann le haghaidh Tráth na gCeist agus caint ó Éanna Ní Lamhna, agus seó drámaíochta (Seachtopus) don a bun ranganna sa halla. Muna raibh deis agat an €5 a lorgaíomar ó gach chlann a chur isteach go fóill, tá am ann fós.
Many thanks to Mtr. Yvonne and the school staff for organising the events over the past month. A wide range of events were organised including visits to the Library for a Quiz and a talk from Éanna Ní Lamhna, and a drama show (Seachtopus) for the Junior classes in the hall. If you haven’t had a chance to donate the €5 we asked for from each family towards the costs yet, there’s still time. GRMA!

COMHGHAIRDEAS le/CONGRATULAIONS to:

 • Páistí Rang 2 a rinne a gCéad Faoistin ar maidin, Déardaoin, sa scoil ag ullmhú don Chéad Chomaoineach ar 18 Bealtaine.
 • James i Rang 6 a ghnóthaigh an 2ú áit sa chomórtas ciceanna saor de chuid Cumann na mBunscol;
 • Foireann sacar (R6) na gcailíní a ghnóthaigh áit amach i gCraobh na scoileanna a bheidh ar siúl i ndiadh na Cásca.
 • Na páistí ó ranganna 4,5 agus 6 a ghlac páirt i Gala Snámha na Scoileanna le déanaí agus le Luke & Seb a bhuaigh boinn.
 • Na páistí agus na grúpaí cheoil ghlac páirt i gcomórtaisí Gaeilge & Cheoil de chuid Feis Shligigh le déanaí agus buíochas le Mtr. Gráinne (Ceol) agus Mtr. Liz (Gaeilge) a spreag agus a d’eagraigh na páistí.
 • Mtr. Emily and The children in Rang 2 who made their First Confession this morning in the school, in preparation for First Holy Communion on 18 May.
 • James in R6 who took 2nd place in the Cumann na Bunscol free kick competition;
 • The girls’ soccer team (R6) who qualified for the schools’ 5-a-side finals which will take place after Easter. 
 • The children from Ranganna 4, 5 and 6 who took part in the recent Schools Swimming Gala and to Luke & Seb who won medals. 
 • The children and the music groups took part in Irish & Music competitions of Feis Shligigh recently; thanks to Mtr. Liz (Gaeilge) and Mtr. Gráinne (Ceol) who encouraged and helped to prepare the children.

ÁDH MÓR le/GOOD LUCK to:

 • Luke (R4) a bheidh ag snámh ar son na scoile i gcomórtas Minor Schools ag an deireadh seachtaine
 • Na páistí ar fad a bheidh ag ghlacadh páirt i gcomórtais Drámaíochta agus Véarsaíocht Bhéarla thar na Cásca.
 • Luke (R4) who will be swimming for the school in the All-Ireland Minor Schools competition at the weekend. 
 • All the children taking part in Drama and English Verse competitions over Easter.

CAIRDE UPDATE
Ag an gcruinniú le déanaí, socraíodh na himeachtaí seo a leanas:
(a) AGM ar an 17 Aibreáin
(b) Siúlóid Teaghlaigh ar an Domhnach 21 Aibreáin i Leathros @ 2.30 i.n.
(c) Cóisir don rang Chéad Comaoineach agus a dteaghlaigh ar an 18ú Bealtaine
(d)Ardú Airgid – Skipathon na bpáistí i Mí an Mheithimh
Beidh nuachtlitir iomlán ó CAIRDE i ndiaidh na Cásca.
At the recent meeting, the following events were planned:
(a) AGM on 17th April
(b) Family Walk on Sunday 21st April in Strandhill @ 2.30 p.m.
(c) Party for the First Communion class and their families on May 18th
(d) Fundraising – Children’s Skipathon in June
There will be a full newsletter from CAIRDE after Easter.

MÓRSHIÚIL LÁ LE PÁDRAIG – ST. PATRICK’s DAY PARADE 2024
Comhghairdeas le na páistí go léir a ghlac páirt sa Pharáid. Cé nár bhuamar aon duais bhíomar an-bhródúil astu! Míle buíochas dona baill foirne agus an slua mór tuismitheoirí a chabhraigh linn ar an lá. Maith sibh!
Congratulations to all the children who took part in the parade. While we didn’t manage to win a prize this year, the display and participation was fantastic! Many thanks to the staff members and the large number of parents who helped out on the day. Well done all!

GRIANGHRAFADÓIR/SCHOOL PHOTOS
Beidh Lá Grianghraf na Scoile ar an Déardaoin 11 Aibreán i mbliana agus muid ar ais ó Laethanta Saoire na Cásca. Is dócha go dtógfar grianghraif aonair agus teaghlaigh ag GACH leanbh i mbliana.
School Photo Day will be on Thursday April 11th this year when we return from Easter Holidays. It’s likely that ALL children will have individual and family photos taken this year.

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl ar an Satharn 13ú Aibreáin, ó 1.00 – 2.30 i.n.
Our Open Day takes place on Saturday 13th April from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested.