Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

MEABHRÁN/REMINDER re. 22/12/2021

Críochnóidh an scoil amárach, ag 12, dona laethanta saoire. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:

 1. Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
 2. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
 3. Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
 4. Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
 5. Fágfaidh ranganna 2, 5, 5&6 agus 6 ag 11.55
 6. Fágfaidh na ranganna eile (1, 3 agus 4) ag 12.

Mar eolas, ní bheidh na boscaí ag dul abhaile lena páistí. Táimid ag glacadh leis go mbeidh na scoileanna ag oscailt arís ar an 6ú Eanáir mar atá beartaithe. I gcás nach mbeidh, déanfar socraithe san athbhliain chun deis a thabhairt na boscaí a bhailiú. Le cúnamh Dé, ní bheidh orainn sin a dhéanamh.

School will finish tomorrow, at 12, for the Christmas holidays. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

 1. We strongly encourage as many as possible to walk home.
 2. No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
 3. We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
 4. Naíonaín will leave at 11.50
 5. Ranganna 2, 5, 5&6 and 6 will leave at 11.55.
 6. The other classes (1,3 and 4) will leave at 12.

Also, we will not be sending the boxes home with the children. We assume that schools will reopen on January 6th as planned. If not, arrangements will be made to allow for the boxes to be collected and hopefully it won’t come to that.

Míle Buíochas
Múinteoir Mícheál