Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, 31 LÚNASA, 2023

Fáilte ar ais gach duine! Fáilte speisialta don 28 Náionáin nua a thosaigh linn inné agus ár bpáistí nua Willow agus Emilia – guímid gach rath orthu linn anseo thar na blianta atá romhainn. Fáilte ar ais le Múinteoir Lynne agus Múinteoir Laura Ann agus an foireann ar fad.
Welcome back everyone! A special welcome to the 28 new Infants who started yesterday and our new pupils Willow and Emilia  – we wish them all the best over the coming years. We welcome back Múinteoir Lynne and Múinteoir Laura Ann and all the staff.

MEABHRÁN/REMINDER
Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 AMÁRACH Aoine 1ú Meán Fómhair, le haghaidh Cruinniú Foirne.
Please note that the school will close at 12pm TOMORROW, Friday, 1st September, for a staff meeting.

Corp Oideachais/P.E.:
Beidh Corp Oideachais ar siúl ar an gCéadaoin agus Aoine dona ranganna ar fad. Ní chóir an éide reatha a chaitheamh ar aon lá eile.
P.E. will be on Wednesday and Friday for all classes. These are the only days that the tracksuit should be worn.

Gaeilge/Irish:
Beidh na múinteoirí ag cur béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge i gcónaí agus tá súil againn go spreagfaidh tuismitheoirí na páistí agus an Ghaeilge atá acu féin a úsáid leo ó am go ham. Féach freisin http://irishforparents.ie/
We are putting special emphasis on spoken Irish in the school and we hope that parents will encourage their children and use whatever Irish they have themselves with them from time to time. See also http://irishforparents.ie/

FOIREANN/STAFF 2023-2024

 • Naíonáin Shóisir/Junior Infants: Múinteoir Yvonne & Múinteoir Jade
 • Naíonáin Shinsir/Senior Infants: Múinteoir Laura Ann
 • Rang 1: Múinteoir Katríona
 • Rang 2: Múinteoir Emily
 • Rang 3: Múinteoir Samantha
 • Rang 4: Múinteoir Herta
 • Rang 5: Múinteoir Katie
 • Rang 6 & Príomhoide Tánaisteach (Deputy): Múinteoir Liz
 • Speisialta/Special Ed 1: Múinteoir Dara
 • Speisialta/Special Ed 2: Múinteoir Aengus
 • Speisialta/Special Ed 3: Múinteoir Grainne/ Múinteoir Lynne
 • SNA (3): Síle, Bríd, Sorcha
 • Príomhoide: Múinteoir Mícheál
 • Rúnaí/Secretary: Muireann
 • Trácht/Traffic: Kevin