Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – Mí Feabhra 1, 2016

Laethanta Oscailte & Clárúcháin /OPEN DAYS & ENROLMENT 2016
Beidh Laethanta Oscailte & Clárúcháin sa scoil um thráthnóna ar an Aoine seo 12 Feabhra agus an Satharn 13 ó 1:30 – 3:00. Má tá aithne agat ar éinne go bhfuil suim acu a bpáiste a chlárú, abair leo teacht ansin nó glaoch a chur ar an scoil. Freisin, déan cinnte go bhfuil do fhoirmeacha líonta amach agus curtha ar ais chuig oifig na scoile má tá páiste(í) agat le clárú i 2016/2017/2018/2019 nó 2020.  Tabhair faoi deara nach do naíonáin nua amháin an clárúcháin agus go nglactar le páistí i ranganna eile freisin. TUILLEADH ANSEO
Enrolment and Open Days for the school will take place this Friday 12th and Saturday 13th February from 1.30 – 3.00p.m. for parents and their children who wish to enrol in the Gaelscoil for the coming years.  If you know anyone interested in enrolling their child please ask them to come along or contact the school, as lists are increasing rapidly.  Also, can you please ensure that you have completed and returned to the office your own form if YOU have a child/children to be enrolled in the years 2016/2017/2018/2019 & 2020.  Forms are available in office.  Please note, that enrolment is not just for junior infants and that the school has limited spaces in the older classes too if anyone is interested. MORE HERE

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break
Beidh an scoil dúnta ar feadh 18ú & 19ú Feabhra don bhriseadh lár téarma.  Dúnfaidh an scoil ag 2.30 i.n. mar is de gnáth ar an gCéadaoin 17ú Feabhra.
School will be closed for two days, 18th & 19th February, for the mid-term break.  School will finish at 2.30pm as normal on Wednesday 17th February.

Eolas Tuistí Naí Shóisir & Rang5 & Páistí nua sa scoil/Information for parents of children R5 & Jnr Infants & new children to the school ONLY:
Beidh an banaltra scoile anseo ar an Luan, Máirt & Céadaoin, 22ú, 23ú & 24ú Mí Feabhra chun scrúdú súile srl a chur ar na páistí.  Ní gá aon rud a dhéanamh faoi, thug tú an cead cuí ag tús na bliana.
The school nurse will examine the hearing, eyesight etc. of children from Jnr Infants and R5 & new children to the school in other classes on Mon, Tues & Wed 22nd, 23rd & 24th February.  You do not need to do anything in relation to this, you have given your permission already.  No child will be examined where permission was not given.

SEACHTAIN NA GAEILGE
Tá Seachtain na Gaeilge (http://www.snag.ie/ ) ar siúl i mbliana ón 1ú go dtí 18ú Márta  Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil féach thíos.  Tá turas eagraithe do gach rang. Ní bheidh ach costas €2 ar gach páiste agus clúdóidh airgead ó CAIRDE aon chostas breise. Míle Buíochas.  Déanaigí iarracht níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile an freisin!
“Seachtain na Gaeilge”/“Irish Language Week” (http://www.snag.ie/ ) is on from 1st-18th March this year.  There will be special activities in the school for the children and a trip has been organised for each class.  Each child contributes €2 and CAIRDE will cover any shortfall. Please make an effort to use more Irish in the home during Seachtain na Gaeilge!

Dé Máirt 1ú/Tuesday 1st March
Coirm GAEL-LINN
Go n-éirí an t-ádh le na páistí i R6 a bheidh ag glacadh páirt i comórtas Coirm Gael Linn sa Hawkswell ar an Mháirt, an 1ú Márta.  Beidh na páistí ó Ranganna na Naíonáin ag dul go dtí an Hawkswell chun tacaíocht a thabhairt dóibh sa gcomórtas seo.  €2 don bhus.
Best of luck to the children from R6 who will take part in a Gael Linn competition in the Hawkswell on Tuesday 1st March.  The Naíonáin  will also be going to the Hawkswell to support. €2 towards cost of bus.

Déardaoin 3ú/Thursday 3rd
Lá Domhanda na Leabhair/World Book Day
is é Lá Domhanda na Leabhair ar an Déardaoin, 3ú Márta. Gheobhaidh gach páiste dearbhán gur féidir leo a úsáid i siopa leabhair. Beidh deis mar is de ghnáth dona páistí teacht ar scoil ar an lá sin gléasta mar charactar ó leabhar.
Thursday 3rd of March, is World Book Day.  Each child will receive a book token.  These tokens can be exchanged for certain marked books, or used as part payment on others in local bookshops.  Reading is always a good exercise for your child!  Children, as in previous years, may come to school dressed as a character from a book on Thursday 3rd March.

Dé hAoine 4ú/Friday 4th
Amhrán na Mara, MODEL
Beidh Ranganna 3,4 agus 5 ag freastal ar scannán i nGaeilge, Amhrán na Mara, agus imeacht leis an aisteoir David Rawle sa MODEL.€2 don bhus.
The children from ranganna 3, 4 & 5 will be attending the Oscar nominated fim (as Gaeilge) Amhrán na Mara (Song of the Sea) and chat with actor David Rawle in the Model. €2 towards cost of bus.

Dé hAoine 9ú/Friday 9th
Art Ó Súilleabháin sa Leabharlann
Beidh Rangannga 1 agus 2 ag freastal ar imeacht leis an údar Art Ó Súilleabháin sa Leabharlann. €2 don bhus
Ranganna 1 & 2 will be attending a book event as Gaeilge with author Art Ó Súilleabháin in the library. Again, €2 towards cost of bus.

MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s PARADE
Tá sé i gceist againn go mbeidh deis ag na páistí siúl sa Mórshiúl ar Lá le Pádraig i mbliana.  Téama 1916, tuilleadh sonraí níos déanaí. 
We hope to take part in the St Patricks Day Parade again this year. The theme is 1916, more details later.

MEABHRÁN/REMINDERS:

  • Tá sé fíor thábhachtach ainm do pháiste a chur ar éadaí scoile, ach go háirithe geansaí, culaith reatha agus cótaí.  Déan seic INNIU le bhur dtoil go bhfuil gach ceann marcáilte, agus muna bhfuil, bheimis fíor buíoch é a bheith déanta.
  • Éide scoile agus bróga cearta ar na laethanta cuí.
  • A bheith cinnte go bhfuil an fearais ceart ag na páistí don scoil i.e. peann (luaidhe), scriosán, rialóir, foclóir srl.
  • An Dialann Obair Bhaile a shíniú gach oíche (Luan – Déardaoin)
  • It is extremely important that each piece of your children’s school clothing is clearly marked with their name!  PLEASE check TODAY, and if it is not marked, please do so, particularly jumpers, tracksuit tops and coats.
  • Please ensure your child has the correct uniform and shoes on the appropriate day.
  • Please ensure your child has packed what they need for school daily, i.e. pens (or pencils), eraser, ruler, dictionaries etc.
  • Please check and sign your child’s homework diary (Mon to Thurs)