Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION – AOINE 8/1/2021 ó 1-4p.m. agus SATHARN 9/1/2021 ó 1-4p.m.

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION – AOINE 8/1/2021 ó 1-4p.m. agus SATHARN 9/1/2021 ó 1-4p.m.

Tá leabhair agus cóipleabhair na bpáistí le tabhairt amach sna boscaí ó gach rang. Tá seo eagraithe le bheith ar siúl amárach, Aoine 8ú Eanáir idir 1 agus 4p.m. agus arís ar an Satharn 9ú Eanáir idir 1 agus 4 p.m. Táimid ag úsáid an rogha Cruinniú Tuismitheora-Múinteoirí ar Aladdin chun é a eagrú go sábháilte. (NB: tá na hamanna garbh agus d’fhéadfadh siad a bheith faoi réir srianta ar fhadú sóisialta ach go ginearálta is féidir leat a bheith ag súil go mbeidh tú isteach agus amach i níos lú ná deich nóiméad) Muna n-oireann an clár cuir scéal chugainn agus déanfaimid iarracht sliotán ama eile a fháil duit.The children’s books (boxes) from each class need to be collected. This is scheduled to take place tomorrow, Friday 8th, from 1 to 4 p.m. and on Saturday 9th from 1 to 4 p.m. We are using the Parent-Teacher Meeting option on Aladdin to organize it safely. (NB: times are approximate and may be subject to restrictions due to social distancing but generally you can expect to be in and out in less than ten minutes) If the times allocated do not suit or you cannot access through Aladdin, let us know and we will attempt another arrangement. GRMA

 Seo na sonraí/Here are the details:

  • Roghnaigh sliotán ama duit féin ar Aladdin roimhré. Ní gá do theaghlaigh le níos mó na páiste amháin sa scoil ach sliatán ama amháin a roghnú agus na boscaí ar fad a bhailiú aga an am sin. Choose your own time slot on Aladdin in advance. Families with more than one child only need to select one slot and collect all boxes at that time.
  • Duine fásta amháin ó gach clann nó duine ar do shon. Caith masc máinliachta le do thoil.One adult from each family only or someone on your behalf. Please wear a mask.
  • Beidh ceofhuarú déanta ar na boscaí roimhré le cinntiú go bhfuil siad dífhabhtaithe. The school fogging machine will be used beforehand to ensure boxes are dinisinfected.
  • Tá cead páirceáil sa charrchlós nó ar chúl má oireann níos fearr ach é a dhéanamh go cúramach, ag coinneáil rialacha maidir le scaradh fisiciúil (2m). You may park in the car park or at the bottom of the yard behind the prefabs if needs be, but please exercise caution and maintain physical separation guidelines (2m).
  • Bailíonn tú na leabhair ó rang(anna) do pháiste – téann tú isteach an gnáth doras agus amach an doras éalaithe. Díghlaraigh na lámha ag dul isteach, le do thoil. You collect the books from each individual classroom – you enter by the normal door and leave via the escape (fire exit) door. Please sanitise your hands at the classroom entrance.
  • Má bhíonn scuaine ann, bí foighneach agus coinnigh na rialacha maidir le scaradh fisiciúil (2m) If there is a queue, please be patient and keep the rules for physical separation (2m)
  • Beidh baill foirne i lathair chun cúrsaí a stiúradh. Staff will be in attendance to direct matters.
  • Níl páistí ceadaithe ach is féidir leo fanacht sa charr má bhíonn orthu teacht.Children are not permitted in classrooms but can stay in the car if needs be.

Míle Buíochas!