Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NÓTA 07012021

A chairde
Mar is eol duit, d’fhógair an Rialtas go hoifigiúil inné go raibh scoileanna le dúnadh ar feadh na 3 seachtaine amach romhainn agus tús a chur le cianfhoghlaim mar gheall ar mhinicíocht ard COVID-19 faoi láthair. Féach anseo le haghaidh tuilleadh sonraí: https://www.gov.ie/en/press-release/da06e-ministers-foley-and-madigan-provide-further-detail-of-in-school-and-remote-learning-provision-during-the-periods-of-school-closure/ 

Cé gur ábhar díomá é, creidim gurb é an t-aon bhealach atá ar fáil d’fhonn an víreas a chosc agus ár bpobail scoile a choinneáil slán. Tá socruithe do na seachtainí amach romhainn idir láimhe agus cuirfear in iúl daoibh iad sna laethanta amach romhainn. Tá socruithe á gcur i gcrích againn faoi láthair, mar a d’iarr an Roinn, chun bailiú leabhar (boscaí) ag tuismitheoirí a éascú ar bhealach sábháilte ón lá amárach. Cuirfear na sonraí ar aghaidh níos déanaí inniu.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh muid ag úsáid SeeSaw agus Aladdin go príomha, atá á úsáid ag gach teaghlach le cúpla mí anuas; cinntigh le do thoil go ndéantar na feidhmchláir seo a íoslódáil mura bhfuil seo déanta cheana féin. Tuigimid go bhféadfadh rochtain ar theicneolaíocht dhigiteach a bheith ina dhúshlán do chuid agaibh – tá líon teoranta ríomhairí glúine agus táibléad ag an scoil gur féidir a thabhairt ar iasacht do theaghlaigh más gá. Téigh i dteagmháil leis an scoil (scoil@cnocnare.net) le hiarratas a dhéanamh, más gá.

Is tréimhse dheacair dhúshlánach é seo dúinn go léir ach trí thacaíocht a thabhairt dá chéile, tiocfaimid tríd. Fanaigí slán agus beimid i dteagmháil arís go luath.

As you are no doubt aware, the Government announced officially yesterday that schools were to close for the next 3 weeks and to switch to remote learning due to the high incidence of COVID-19 presently. Please see here for more details: https://www.gov.ie/en/press-release/da06e-ministers-foley-and-madigan-provide-further-detail-of-in-school-and-remote-learning-provision-during-the-periods-of-school-closure/

While disappointing, it is, I believe, the only course of action available in order to supress the virus and keep our school communities safe. Arrangements for the coming weeks are in hand and will be communicated to you in the coming days. We are currently putting arrangements in place, as requested by the Department, to facilitate the collection of books (boxes) by parents in a safe manner from tomorrow. Details will be forwarded later today.

Please note that we will be using SeeSaw and Aladdin mainly, which all families have been using in recent months; please ensure that these apps are downloaded if not already done. We appreciate that access to digital technology may be a challenge for some and there are a limited number of laptops and tablets which the school can loan to families if required. Please contact the school to apply if necessary.

This is indeed a difficult and challenging time for all of us but by supporting each other, we will get through it. Please stay safe and we will be in touch again soon.

Múinteoir Mícheál