Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

CAIRDE – AGM

Beidh AGM Cairde ar siúl ar an Mháirt seo chugainn, 16 Deire Fómhair, ar a hocht a chlog sa scoil.  Amach anseo, beidh na cruinnithe Cairde ar siúl ar an dara Máirt gach mí. Iarraimid oraibh teacht ag cruinniú amháin ar a laghad le linn na scoilbhliana. Ba mhaith linn oiread ionadaithe ranga agus is féidir a fheiceáil chomh maith ionas gur féidir linn sceideal imeachtaí a phleanáil don bhliain atá romhainn.
The Cairde AGM will take place next Tuesday 16th October at 8pm in the school.  Subsequent meetings will be held on the second Tuesday of each month. All parents are welcome. This is a great way of keeping up to date with what’s happening in the school. We would hope that as many parents as possible will attend in order to select class reps and officers and plan the schedule of activities for the next year.