Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Nuachtlitir CAIRDE: 15 Deire Fómhair 2019

Dioscó na Samhna/ Hallowe’en Disco
NB níl dóthain cabhrach faighte againn go fóill/We don’t as yet have enough volunteers to help with this event.
Tá súil againn Dioscó na Samhna a chur ar siúl mar is gnáth i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine 25ú Deireadh Fómhair. Bheadh sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas:

Dioscó 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Dioscó 2: 13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3
Dioscó 3: 14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6
NB!! tá thart ar 30 tuistí (ó rang ar bith) ag teastáil go géar uainn chun cabhrú ar an lá le maoirseacht. Muna mbíonn an cabhair seo ar fáil ní bheimid in ann dul ar aghaidh leis an imeacht. Cuir am(anna) a oireann duit chuig cairde@cnocnare.net nó 0860380060. Míle Buíochas!
We hope to run our usual Hallowe’en Disco again this year on Friday 25th October. We again would hope to run three discos back to back, as follows:
Disco 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin Shóisir agus Naíonáin Shinsir
Disco 2: 13:30 – 14:20 Ranganna 1, 2 agus 3 
Disco 3: 14:30 – 15:20 Ranganna 4, 5 agus 6
NB !! We need about 30 parents (from any class) to help on the day with supervision. If this help is not available we will not be able to proceed with the event. Send us times that suit to cairde@cnocnare.net or 0860380060. GRMA!

Siúlóid / Cairde Walk – CARROWMORE
Míle Buíochas dona tuistí agus páistí ar fad a ghlac páirt san imeacht seo ar an Domhnach. Imeacht fíor-thaithneamhach a bhí ann agus cuireadh fáilte mór roimh an cupán tae ina dhiaidh sa scoil! 
Many thanks to the parents and children who attended on Sunday. It was an extremely enjoyable event and the hot cuppa in the Gaelscoil afterwards was very welcome!