Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Cumhdach Leanaí/Child Safeguarding

Cumhdach Leanaí/Child Safeguarding – 11/10/2023

Is mian le Bord Bainistíochta GAELSCOIL CHNOC NA RÉ an méid a leanas a chur in iúl duit:
Tugadh chun críche athbhreithniú bliantúil an Bhoird Bainistíochta ar Ráiteas um Chumhdach Leanaí na scoile ag cruinniú an Bhoird a tionóladh ar an 11/10/2023. Rinneadh an t-athbhreithniú sin i gcomhréir leis an “Seicliosta le haghaidh Athbhreithnithe ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí” a foilsíodh ar shuíomh gréasáin na Roinne www.education.ie   
The Board of Management of GAELSCOIL CHNOC NA RÉ wishes to inform you that:
The Board of Management’s annual review of the school’s Child Safeguarding Statement was completed at the Board meeting of 11/10/2023. This review was conducted in accordance with the “Checklist for Review of the Child Safeguarding Statement” published on the Department’s website www.education.ie