Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, Deire Fómhair 20, 2023

COMHGHAIRDEAS & ÁDH MÓR/CONGRATS & GOOD LUCK!

  • ‘Maith sibh!’ lena páistí ó Rang 3,4,5 & 6 a ghlac páirt i gcomórtas tras-tíre na scoileanna le déanaí. Comhghairdeas le Seoidín (R4) agus Niamh (R6) a cháiligh do chraobh Chonnachta áit a bhain an bheirt acu ardchríoch sna rásaí. Buíochas leis na tuismitheoirí a thug páistí chuig an dá imeacht, go háirithe an turas fada go Gaillimh. Well done to all the runners from Rang 3,4,5 & 6 who took part in the recent schools’ cross-country competition. Congratulations to Seoidín (R4) and Niamh (R6) who qualified for Connacht where they both secured high finishes in competitive races. Thanks to the parents who brought children to both events, particularly the long trip to Galway. 
  • Ádh mór le Luke (R4) agus Ceola (R6) a dhéanfaidh ionadaíocht ar son na scoile ag Gala Snámha na mBunscoileanna i mBóthar na Trá, Gaillimh an deireadh seachtaine seo. Good luck to Luke (R4) and Ceola (R6) who will represent the school at the Primary Schools Swimming Gala in Salthill, Galway this weekend.
  • Comhghairdeas le Múinteoir Laura Ann a bhí ina captaen ar Cúil Irra-Leathros a bhuaigh Craobhchomórtas Shóisir Peil na mBan i Sligeach ag an deireadh seachtaine. Ádh mór le Eoin, Daid Céala agus Cara sna ranganna naíonán, a bheidh ag imirt leis an Ghráinseach i gCluiche Ceannais an Chontae ar an Domhnach seo. Congratulations to Múinteoir Laura Ann who captained Coolera-Strandhill to the Sligo Junior Ladies Football Championship last weekend. Good luck to Eoin, Dad to Céala and Cara in the infant classes, who lines out with Grange in the County Final this Sunday. 

CLÁRÚCHÁIN/ENROLMENT 2024
Tá an scoil ag glacadh le hiarratais i gcomhair ligean isteach anois go dtí an 17 Nollaig 2023. Féach http://ww2.cnocnare.net/claru-enrol/ nó is féidir clárú ag: https://www.aladdin.ie/i/5824031148212224 

The school is now accepting applications for new admissions for the 2024-25 school year until 17 December 2023. See http://ww2.cnocnare.net/claru-enrol/ or register at: https://www.aladdin.ie/i/5824031148212224 

CRUINNITHE TUISTÍ-MÚINTEOIRÍ/PARENT-TEACHER MEETINGS:
Beidh siad seo ar siúl i rith na seachtaine dar thus 20ú Samhain, tuilleadh sonraí le teacht. Is féidr teagmháil a dhéanamh i gcónaí leis an múinteoir ranga tríd ríomhphost, Aladdin, nó tríd glaoch ar ais a lorg tríd an oifig.

These will take place during the week commencing November 20th , more details later. The class teacher can always be contacted by email, Aladdin or by seeking a call back through the office.

SEACHTAIN MATA/MATHS WEEK 2023
Míle buíochas le Múinteoir Yvonne agus an foireann ar fad as ucht na himeachtaí Mata a eagrú sa scoil i rith na seachtaine.

Many thanks to Múinteoir Yvonne and all the staff for organising the Maths events in the school during the week.

BRISEADH LÁR TÉARMA/MID-TERM & TRICK OR TREAT FOR TEMPLE STREET:
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 27ú Deireadh Fómhair ag an gnáth am i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 6ú Samhain. Ar an 27ú, beidh cead ag na páistí gléasadh i bhfeisteas Oíche Shamhna. Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil. Lorgaímid síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street agus CAIRDE. Níl cead bia a roinnt ach tá cead acu ‘treat’ beag a thabhairt leo don lón. Tá cosc ar chnóanna, áfach.

School will close on Friday 27th October at the normal times for the mid-term break, and will re-open on Monday 6th November. On the 27th the children will be allowed to dress up in Halloween costumes etc. It is preferable if they can come to school already dressed up. Each year we ask for a small donation (€2-5 per child/€10 MAX per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital and CAIRDE. Sharing food is not allowed but they are allowed to bring a small ‘treat’ for lunch NO NUTS, HOWEVER.

Hallowe’en Disco
Beidh Dioscó na Samhna ar siúl i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine seo chugainn, 28ú Deireadh Fómhair. Tá sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas, má bhíonn dóthain cúnamh ar fáil ó thuistí:
We hope to run the usual Hallowe’en Disco again this year on Friday 27th October. This year, we’ll be running three discos back to back, as follows:
Disco 1:  11:30 – 12:15 Naíonáin Shóisir, Naíonáin Shinsir & R1
Disco 2:  12:30 – 13:15 Ranganna 2, 3 & 4
Disco 3:  13:30 – 14:15 Ranganna 5 agus 6
This event is organised by Cairde.and is dependent on parent volunteers. If you are free to help indicate your slots at: https://forms.gle/FX28MZi2t2q1vTg77 

MEABHRÁN/REMINDER: UCHTAIGH LEABHAR/ADOPT-A-BOOK
Is clár spraíúil spreagúil é Adopt – A – Book a ligeann daoibh urraíocht a dhéanamh ar leabhar ar €10, nó 3 cinn ar €20 (m.sh. teaghlach), leabhair nach mbeadh an scoil in ann a cheannach gan bhur gcabhair. Geall anseo: https://forms.gle/rRYihueGhY2Ukxco6 

Adopt – A – Book is a fun and exciting programme which allows YOU to sponsor 1 book for €10, or 3 for €20 (e.g. family), books that the school would not be able to purchase without your help. Click https://forms.gle/rRYihueGhY2Ukxco6