Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Leabhar Liostaí 2021

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme
Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil ar thíos. Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga go níocfar astu faoin lá seo. Tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€5.00) sa phraghas.
Please note that the school buys all books and copybooks – please return the total due when school reopens (details of online payment below). Full details of the books and costings are below All items should be individually marked with children’s names, particularly Junior Infants.  Books will be distributed on the first day back and should be paid for by then. Personal Pupil Accident 24 hour cover at a reduced rate of €5.00 is included in the booklist price. Any items NOT covered are listed below for each class. 

Seo thíos na leabharliostaí do gach rang/ The following are the booklists for each class (PDF):

Bí cinnte go bhfuil bosca clúdaithe ag do pháiste ar mhaithe le gach rud a stóráil go sábháilte ar scoil. (Cuirfidh an scoil bosca ar fáil do NAÍONÁIN SHÓISIR) Cuir ainm do pháiste ar gach gur leo.
Please ensure your child has a COVERED plastic box to safely store their books and stationery at school. The school will supply each child in NAÍONÁIN SHÓISIR with a covered box. Please put your child’s name on all items.
Ceannaigh na rudaí seo a leanas/Please ensure your child has the following items:

NAÍONÁIN SHÓISIR – JUNIOR INFANTS
Pinn luaidhe (triantánach) x 5, scriosán, bioróir, Twistables, siosúir.
Pencils (triangular for grip) x 5, eraser, sharpener, Twistables, suitable scissors.
NAÍONÁIN SHINSIR – SENIOR INFANTS
Peann luaidhe (triantánach), scriosán,bioróir, paicéad 10 Twistables, aprún.
Pencil (triangular for grip), eraser, sharpener, small packet of 10 twistables, apron.
RANG 1
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir agus bosca lóin do stór focail.
Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, highlighter marker, ruler and small lunch box for wordbox.
RANG 2
Pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, rialóir
Pencils, eraser, sharpener, colouring pencils and ruler
RANG 3
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colouring pencils, ruler, highlighter marker, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES
RANG 4
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóir aibhsithe, rialóir, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, highlighter marker,ruler, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES
RANG 5, RANG 6
Pinn, pinn luaidhe, scriosán, bioróir, dathanna, marcóirí (4) aibhsithe, rialóir, trealamh céimseata, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & CLUASÁN
Pens, pencils, eraser, sharpener, colours, set of 4 highlighter markers, ruler, Maths (Geometry) set, Foclóir Póca Béarla/Gaeilge (An Gúm), English Dictionary (Collins Gem) & HEADPHONES

ÍOCAÍOCHTAÍ ARLÍNE/ONLINE PAYMENTS
Má oireann daoibh, bheimis buíoch táillí a bheith seolta chugainn ag úsáid na sonraí thíos ag baint úsáid as do chóras baince féin. Déan cinnte go bhfuil ainm an phaiste/clainne sa tagairt íocaíochta.
Parents can use their own online banking service to make payments using the following details (NB ensure your child/family name is in the text narrative)
ULSTER BANK
IBAN:             IE67ULSB98626052804007
BIC:                ULSBIE2D

Roghanna Eile/OTHER OPTIONS
Seic tríd an phost roimh 31/8 nó i gclúdach litreach, le do pháiste ar gcéad lá scoile. Ná cuir airgead crua tríd an phost le bhur dtoil. Post a cheque to school, or drop into school letterbox, before 31st ; or send in an envelope with your child on their first day at school. Please mark name clearly on envelope. (no cash by post please) GRMA!