Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR SAMHAIN 11, 2019

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings:
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 20ú & Déardaoin 21ú Samhain.  Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí abhaile sna málaí scoile AN SEACHTAIN SEO (le meabhrán ar théacs). Muna bhfaigheann tú é, is gá glaoch ar an oifig,le bhur dtoil.  Má tá lá áirithe iarrtha agat, rinneadh gach iarracht freastal a dhéanamh ar an iarratas sin. Muna bhfuil am luaite, eagrófar am difriúil duit.

These will take place on Wednesday 20th and Thursday 21st November.  A timetable and more details will be sent in schoolbags THIS WEEK (a text will issue to remind you to check the bags). If you do not receive it, please call the office. If you have requested a particular day, all efforts have been made to accommodate.  Some of the letters state “To be organised/le socrú” and these times will be organised with your child’s teacher. 

Comhghairdeas/Congratulations:
Comhghairdeas le Múinteoir Samantha & Múinteoir Kelley agus na páistí ó R6 a ghlac páirt i Seachtain Eolaíochta san IT ar an Domhnach! Rinne siad sár-jab! 

Congratulations to Múinteoir Samantha, Múinteoir Kelley and the children from Rang 6 who participated in the Science Week Schools exhibition which was held in the IT on Sunday.  Well done! 

Operation Christmas  Child (Team Hope):
Míle buíochas do gach éinne a ghlac páirt. Ní bheidh na boscaí bailithe go dtí trathnóna amárach, mar sin, tá seans amháin eile agaibh ceann a chur isteach!

Thank you for your continued generosity to this worthy cause. The boxes will not now be collected until tomorrow afternoon, Tuesday 12th Nov, so it’s a final chance for anyone to get a box in. GRM

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES 
Tá cóip uasdátaithe den Fhéilire Bliana ANSEO. Tabhair faoi deara 3 mhír nua faoi leith: Beidh an scoil dúnta ar an gCÉADAOIN 4ú Nollaig ar mhaithe le oiliúint foirne i dtaobh an Churaclam Teanga. Freisin, beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine 10ú Eanáir 2020 le haghaidh Cruinniú Foirne agus arís ar an Aoine 1ú Bealtaine 2020.

Click here for  the updated version of the School Calendar. Please note the following 3 new items: The school will be closed on WEDNESDAY December 4th  for staff traing on the new Language Curriculum. Also, the school will close at 12pm on Friday 10th January 2020, for a staff meeting as well as Friday 1st of May 2020.  

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) roimh an Aoine 29ú Samhain; cuir “ANNUAL” ar an gclúdach le do thoil.  Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!

If you are interested in purchasing the Christmas Annual this year, please send money (€4) into the school before Friday 29th November, to facilitate orders, and put “ANNUAL” on the envelope please.  NB: No orders will be taken after this date!  Annuals will be distributed from Monday 16th December. 

NB _-MÍOLTA GRUAIGE/HEAD LICE:
Faraor, tá míolta gruaige fairsing go leor i ngach scoil, go háirithe ag an am seo den bhliain.  Tá curtha in iúl go bhfuil cás sa scoil agus bheimis buíoch go ndéanfaidh sibh scrudú ar ghruaig do chuid páiste INNIU.  Iarraimid oraibh seiceáil go minic agus oifig na scoile a chur ar an eolas más gá.

Unfortunately Headlice are a fact of life in all schools, particularly at this time of year.  We have been notified of a few current cases in the school and would appreciate if you check your child (rens) head TODAY and treat accordingly please if applicable.   We rely on the vigilance of parents to ensure outbreaks are kept to a minimum, but need ALL parents to carry out intermittent checks and please advise the school office if necessary, otherwise the problem will continue unabated. GRMA.

Cruinniú CAIRDE/CAIRDE Meeting
Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl oíche AMÁRACH, Máirt 12 Samhain, ar a hocht a chlog sa scoil.

The next Cairde meeting will take place tomorrow night, Tuesday 12 November at 8pm in the school.