Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR MÁRTA 2, 2020

SEACHTAIN NA GAEILGE
Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil. Beidh comórtas físeán (sonraí ag na páistí) comórtas ealaíne, trath na gceist agus La Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a insint dúinn!  
“Seachtain na Gaeilge”/“Irish Language Week” will take place from 1st to 17th March this year. There will be special activities in the school for the children. One such event is to create a short video (children have the details) as well as an Art competition, quiz and a ‘Green Day’ for Make-a Wish. Also, we have asked the children to use Gaeilge outside the school with others and to report the results!
 
LÁ DOMHANDA NA LEABHAIR/WORLD BOOK DAY & BOOK SWAP
Cé go mbeidh Lá Domhanda na Leabhair ar an Déardaoin, 5ú Márta is AR AN AOINE 6ú a bheidh deis mar is de ghnáth ag na páistí teacht ar scoil gléasta mar charactar ó leabhar. Gheobhaidh gach páiste dearbhán gur féidir leo a úsáid i siopa leabhair. Eagróidh CAIRDE an imeacht Malartú Leabhair ar an lá sin freisin ach dóthain tuismitheoirí a bheith ar fáil chun e a eagrú. 
While World Book Day is on Thursday, 5th March it is on FRIDAY the 6th that the children, as in previous years, may come to school dressed as a character from a book. Each child will receive a voucher that they can use in a bookshop. Cairde will organise a book swap day on  Friday the 6th of March during the school day whereby children can bring in books that they have read and arrange to swop them for other books and also purchase additional books for .50c per book. This can only go ahead if CAIRDE have sufficient volunteers (contact cairde@cnocnare.net or 0860380060)
 
NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Teanga na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an AOINE 13ú MÁRTA 2020. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an lá sin (agus dúnta freisin ar an Luan 16ú agus ar an Mháirt 17ú).

Whole school professional development on The Primary Language Curriculum will take place for our staff on the afternoon of  FRIDAY 13th MARCH 2020.  The school will close at 12 noon that day and will be closed on Monday 16th and Tuesday 17th.
 
SCANNÁIN i nGAEILGE/FILMS as GAEILGE! Sa MODEL
Déardaoin 5ú Márta (Thurs. 5th)  – ARRACHT (daoine fásta/adults) 8pm
Domhnach 8ú Márta (Sun. 8th) SHREK (gach duine/all welcome) 2pm (provisionally)
Tuilleadh sonraí amárach/More details tomorrow.
 
LABHAIRT NA GAEILGE
Ma theastaíonn uait do chuid Gaeilge labhartha a chleachtadh, bain triail as na grúpaí comhrá seo a leanas:
If you’d like a chance to improve your spoken Irish, there are three informal conversation groups that meet in Sligo weekly:
Dé Céadaoin / Wednesday: 11.00 am – 1.30 pm Costa Cafe, Johnston Court
Dé hAoine / Friday:            5.00 – 7.00 pm Ósta Cafe
Dé Sathairn / Saturday:      11.00 am Vintage Lane Cafe, Branley’s Yard, Rathcormac
 
Coirm GAEL-LINN
Go n-éirí an t-ádh le na páistí i R6 agus R4 a bheidh ag glacadh páirt i comórtas Coirm Gael Linn sa Hawkswell ar an Mháirt, an 10ú Márta.  Beidh páistí ón scoil ag dul ann chun  tacaíocht a thabhairt dóibh sa gcomórtas seo (le socrú). 
Best of luck to the children from R6 and R4 who will take part in a Gael Linn competition in the Hawkswell on Tuesday 10th March.  Other classes (to be arranged) will also be going to the Hawkswell to support.
 
FEIS CEOIL – EALAÍN (ART) – Maith Sibh!/Well Done!
Comhghairdeas le na páistí go léir a ghlac pháirt agus a bhuaigh duaiseanna i gcomórtas ealaíne eagraithe ag an bFeis Ceoil le déanaí: 
Congratulations to all the children who participated and to Matthew, Katie Ní F, Dylan, Aela-Rae, Sophie, Ceola, Niamh Nic C, Katie Ní hE & Ella Ní N. who won prizes in the recent Feis Ceoil art competition.  Well done to all who entered and to M. Katríona for organising.
 
CRAOBH Snámha na hÉIREANN/Irish Minor Schools SWIMMING CHAMPIONSHIPS
Comhghairdeas le CAMERON mac D agus SAOIRSE Nic D a ghlac páirt agus a bhain sáriarracht phearsanta amach ag an chraobh náisiúnta le déanaí!

Congratulations  to CAMERON Mac D and SAOIRSE Nic D who competed and swam personal best times in the national finals last month!
 
EASON SPELLING BEE
Comhghairdeas le Michael (R5) a ghlac páirt i gcraobh an chontae ar son na scoile le déanaí.
Congratulations to Michael (R5) who represented the school in the Eason Spelling Bee county final recently.
 
COMHGHAIRDEAS/CONGRATS!!
Comhghairdeas le Múinteoir Fiona ar bhreith Áine le déanaí!
Congratulations to Múinteoir Fiona on the birth of her daughter Áine lately.
 
MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s DAY PARADE
Tá sé i gceist againn go mbeidh deis ag na páistí siúl sa Mórshiúl ar Lá le Pádraig i mbliana.  Téama: 1970 – 2020, tuilleadh sonraí níos déanaí. 
We hope to take part in the St Patricks Day Parade again this year. The theme is “Through the Decades 1970 – 2020”. More details later.
 

CAIRDE

COMHRÁ agus CUPÁN – CAIRDE/FAMILY EVENT
Aoine 13ú Márta timpeall 5 – 7pm i gcaifé Osta: Oíche shóisialta. Buail isteach le do pháistí (nó gaolta nó cairde) agus bain úsáid as do chuid Gaeilge!
Friday 13th March from 5 – 7 pm approx. in Osta café: Drop in with the kids (or friends, relatives etc.) and practise your ‘cúpla focal’!
 
CRUINNIÚ CAIRDE/ CAIRDE MEETING
Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl ar an Mháirt 10ú Márta, ar a hocht a chlog sa scoil. Fáilte roimh cách.
The next Cairde meeting will take place on Tuesday March 10th at 8pm in the school.