Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR FEABHRA 5, 2020

CRAOBH Snámha na hÉIREANN/Irish Minor Schools SWIMMING CHAMPIONSHIPS
Ádh mór le CAMERON mac D agus SAOIRSE Nic D a bheith san iomaíocht ag an deireadh seachtaine seo ag an chraobh náisiúnta!
Best of luck to CAMERON Mac D and SAOIRSE Nic D who compete in the national finals this weekend!

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break
Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 17ú-21ú Feabhra don bhriseadh lár téarma. Dúnfaidh an scoil ag 2.30 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 15ú Feabhra.
School will be closed for the week 17th – 21st February inclusive, for the mid-term break. School will finish at 2.30pm as normal on Friday 14th February.

MEABHRÁIN/REMINDERS!

(1) LÁ OSCAILTE & CLÁRÚCHÁIN /OPEN DAY & ENROLMENT 2020
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin sa scoil um thráthnóna ar an Satharn seo 8ú Feabhra ó 1:30 – 3:00. Má tá aithne agat ar éinne go bhfuil suim acu a bpáiste a chlárú, abair leo teacht ansin nó glaoch a chur ar an scoil. Freisin, déan cinnte go bhfuil do fhoirmeacha líonta amach agus curtha ar ais chuig oifig na scoile má tá páiste(í) agat le clárú i 2021, 2022, 2023 nó 2024. Tabhair faoi deara nach do naíonáin nua amháin an clárúcháin agus go nglactar le páistí i ranganna eile freisin.
Enrolment and Open Day for the school will take place this Saturday 8th February from 1.30 – 3.00p.m. for parents and their children who wish to enrol in the Gaelscoil for the coming years. If you know of anyone interested in enrolling their child please ask them to come along or contact the school, as lists are increasing rapidly. Also, can you please ensure that you have completed and returned to the office your own form if YOU have a child/children to be enrolled in the years 2021, 2022, 2023 or 2024. Forms are available in office. Please note, that enrolment is not just for junior infants and that the school has limited spaces in the older classes too if anyone is interested.

(2) I MO BHRÓGA/IN MY SHOES
Bheimis buíoch as bhur gcuidiú – BRÓGAÍ SPÓIRT amháin ata i gceist, nite agus ceangailte le chéile.
Fágaigí sa scoil iad faoin AOINE seo chugainn (7/2/2020). Is féidir lena páistí litir ghearr a scríobh ag cur a dtaithí leis an spórt a imríonn siad in iúl.
All pairs of shoes MUST be cleaned thoroughly or machine washed where possible, then tied together and left into the school office by this FRIDAY 7th Feb. 2020. Children who donate are also encouraged to write a short letter to the prospective recipient stating their experiences with sport they play.

(3) FEIS SHLIGIGH & FEIS CEOIL 2020
Is féidir eolas maidir le gach comórtas, dánta molta srl., a fheiceáil ar líne ag www.sligofeisceoil.ie nó www.feis-shligigh.ie
NB: Information with regard to all competitions, including suggested poems etc., can be viewed online at www.sligofeisceoil.ie or www.feis-shligigh.ie

FEIS SHLIGIGH: http://www.feis-shligigh.ie/irish-language.html
FEIS CEOIL: https://www.sligofeisceoil.ie/-gaeilge-.html

Má tá foirmeacha crua nó iarratais breise ag teastáil, cuir glaoch ar an oifig. Buíochas leat don tacaíocht leanúnach dár bhFeiseanna áitiúla.
If you need a hard copy or extra entry forms please contact the school office. We thank you in advance for continued support of our local Feiseanna.NB: Feis Ceoil and Feis Shligigh entries MUST be in separate envelopes. You must send separate entry fees if you are entering both feiseanna. Please do NOT send a cheque with money for both feis entries together. Thank you/GRMA!