Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR BEALTAINE 2, 2019

COMHGHAIRDEAS!
Comhghairdeas le Múinteoir Lynne agus Barry chomh maith le Múinteoir Donna agus Tomás a phós i rith na laethanta saoire.
Congratulations to Múinteoir Lynne and Barry as well as to Múinteoir Donna and Tomás who married during the Easter holidays.

CAIRDE-FEARAIS DON CHLÓS/SCHOOLYARD EQUIPMENT Tá obair tosaithe ar an gclós a uasghrádú agus trealamh a cheannach leis an €2000 a bhailigh CAIRDE don leabhar cócaireachta. Míle buíochas le tuismitheoirí Denise, Rita, Susanna, Niamh (chomh maith leis na páistí Thea, Emily, Juliet, Joe, Saoirse, Medb & Siún) na cluichí clóis a phéinteáil le linn laethanta saoire na Cásca agus do Donagh a chuir iompar ar fáil do na stionsail mhóra HSE a úsáideadh.
Work has commenced on upgrading the playground and purchasing equipment thanks to the €2000 raised by the CAIRDE cookbook. Many thanks to parents Denise, Rita, Susanna, Niamh (as well as the children Thea, Emily, Juliet, Joe, Saoirse, Medb & Siún) for painting the playground games in the yard during the Easter holidays  and to Donagh who provided transport for the large HSE stencils used.

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates:

  • Beidh an scoil dúnta ar an Luan seo 6ú Bealtaine (Saoire Poiblí).
  • Beidh an scoil dúnta ar an Luan 3 Meitheamh (Saoire Poiblí) agus Dé Máirt 4ú, mar atá sa bhféilire scoile reatha.
  • Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 28ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an DÉARDAOIN 29ú Lúnasa 2019. Scaipfear an féilire don bhliain nua i rith na seachtaine seo chugainn.
  • The school will be closed for the Public Holiday on Monday 6th May. 
  • The school will be closed for the Public Holiday on Monday 3rd June as well as Tuedsay 4th as per current year calendar.
  • School closes for Summer Holidays at 12pm on FRIDAY June 28th. The opening day for the new school year will be THURSDAY August 29th 2019 at 8.50 a.m. The new school year calendar will be distributed next week.

FEIS CEOIL – Maith Sibh!/Well Done!Comhghairdeas le na páistí go léir a ghlac pháirt i bhFeis Ceoil le déanaí agus don ghrúpa cheoil (1ú áit) agus an Banna Feadóga (3ú áit).
Congratulations to all the children who participated in the recent events in Feis Ceoil and to the music group (1st Place) and the Whistle Band (3rd place).

Céad CHOMAOINEACH – Rang 2/ First COMMUNION – R2
Ádh mór lena páistí i rangannna Mtr. Jade agus Mtr. Laura Ann atá ag ulllmhú don Chéad Chomaoinech ar an 12 Bealtaine.Mar is de gnáth, beidh ag cúnamh agus earraí bácála ag teastáil uainn don chóisir i Halla Gillooly ina dhiaidh – tuilleadh i rith na seachtaine seo chugainn.
Good luck to the children in R2 (Mtr. Jade and Mtr. Laura Ann) preparing for First Communion on Sunday May 12th. As usual, we will need help and baked goods for the party in the Gillooly Hall afterwards – more details next week.

Cruinniú Cairde/ Cairde Meeting
Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl ar an Mháirt seo chugainn, 7ú Bealtaine, @ 8 i.n. sa scoil.
The next Cairde meeting will take place on Tuesday May 7th, at 8pm, in the school.

HEILEO MÓR/BIG HELLO
(https://drcd.gov.ie/bighello/ Gaeilge:  https://drcd.gov.ie/ga/bighello/)
Tionólfar Oíche Chultúir (Heileo Mór) ar an Aoine seo 3 Bealtaine ag Clubtheach CLG Naomh Muire ag 9:30 pm. Cead isteach saor in aisce. Is comhpháirtíocht chultúrtha é seo idir Fred Finn Comhaltas, CLG Mhuire agus Gaelscoil Chnoc na Ré. Oíche Chultúrtha chomhroinnte a bheidh ann le ceol, amhránaíocht, scéalaíocht, bia agus rince traidisiúnta don phobal áitiúil ach go háirithe pobail/cultúir eile chun luach cultúr traidisiúnta na hÉireann a léiriú – tabhair leat do chomharsa !
The Big Heileo Culture night takes place on Friday night 3rd May at St Mary’s GAA Clubhouse 9:30pm .  Admission is Free.  This is a cultural partnership between Fred Finn Comhaltas , St Mary’s GAA agus Gaelscoil Chnoc na Ré.  Providing a shared Cultural Night of Traditional music, song, storytelling, food & dance and reaching out to the local community (in particular other communities/cultures) to demonstrate the value of Irish Traditional Culture – please bring your neighbour along  for a great night of Ceol, Amhráiniocht, Scéalaiocht, Bia, Comhrá agus Rince.