Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR BEALTAINE 13, 2019

COMHGHAIRDEAS! – Céad CHOMAOINEACH / First COMMUNION – R2
Comhghairdeas le Rang 2 a fuair an Chéad Chomaoin Naofa ar an Domhnach. Buíochas do na daoine seo a leanas:

 • Múinteoir Jade, Múinteoir Laura Ann agus na páistí féin,
 • an Moinsíneoir Gerard Dolan & an tAthair Declan
 • na tuismitheoirí ar fad a chuidigh leo ullmhú don, go háirithe an Coiste ‘Do This in Memory of Me’.
 • Múinteoir Gráinne agus an cór – bhí sibh ar fheabhas.
 • Síle, Bríd, Muireann agus foireann iomlán na scoile.

BUÍOCHAS MÓR freisin do CAIRDE ach go háirithe na tuismitheoirí a d’eagraigh cóisir do na páistí i ndiaidh an Aifrinn agus a chabhraigh linn ó 9.30 go dtí a 3!.  Buíochas fresin daoibh a d’fhág bia don chóisir.
Congratulations to R 2 who made their First Holy Communion on Sunday. A big thank you to:

 • Múinteoir Jade, Múinteoir Laura Ann and the children themselves,
 • Monsignor Dolan & Fr. Declan
 • the parents, who helped the children prepare for the day, especially the committee of the ‘Do This in Memory of Me’ programme.
 • Múinteoir Gráinne and the choir – you were all excellent.
 • Síle, Bríd,  Muireann and all school staff

HUGE THANKS to CAIRDE and most especially the parents who organised the party after the mass and helped out from 9.30 to 3pm!.  Also anyone who left food in for the party.  The parents & children from R2 thank you all sincerely for a wonderful party.
Gach bliain, molaimíd do na páistí ó R2 airgead a thabhairt do “St. Johns Hospital Patient Comfort Fund” (R2).  Beidh an t-airgead á bhailiú ó Rang 2 go dtí an Aoine seo 17ú Bealtaine.  Míle buíochas!
Every year, we encourage the children from the Communion and Confirmation classes to make a donation to a local charity, in this case the St. John’s Hospital Comfort Patient Fund (R2).  Donations will be accepted from R2 up to Friday 17th May. Míle Buíochas!

Children at Prayer
Beidh fáilte roimh cách go dtí an Ardeaglais ANOCHT 13ú Bealtaine ag a seacht a chlog i gcóir “Children at Prayer”.
All are welcome to the Cathedral this evening Monday 13th May for the “Children at Prayer” service.

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates

 • Beidh an scoil dúnta ar an Luan 3 Meitheamh (Saoire Poiblí) agus Dé Máirt 4ú, mar atá sa bhféilire scoile reatha.
 • Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 28ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar an DÉARDAOIN 29ú Lúnasa 2019. Scaipfear an féilire don bhliain nua i rith na seachtaine seo.
 • The school will be closed for the Public Holiday on Monday 3rd June as well as Tuedsay 4th as per current year calendar.
 • School closes for Summer Holidays at 12pm on FRIDAY June 28th. The opening day for the new school year will be THURSDAY August 29th 2019 at 8.50 a.m. The new school year calendar will be distributed this week.