Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR SAMHAIN 5, 2018

Temple Street
Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir.  Bhailíomar os cionn €350 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith!  Muna raibh deis agat síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh faoin Aoine seo, 9/11. Maith sibh go léir! 
A big thank you to all parents and children.  We raised over 350 this year for Temple Street Children’s Hospital through our Halloween dressing up and Board Games Day.  Well Done!  If anyone still wishes to donate, please ensure this is submitted by Friday 9th November. GRMA!

Dioscó na Samhna/ Halloween Disco
Míle buíochas le CAIRDE agus lena tuistí agus na múinteoirí a rinne maoirseacht ar na páistí roimh, le linn agus i ndiaidh an dioscó. Bhí sé iontach tuistí nua a fheiceáil ag cabhrú linn i mbliana. Buíochas ar leith le tuismitheoir na scoile Richard Kelly, Supervalu Baile an Mhóta, a rinne urraíocht ar an mbia agus deochanna dona páistí, Oliver Alcorn don bhfearais fuaime agus le Lorrainne Conlon don cheol!
Thanks to CAIRDE and all the parents and múinteoirí who helped supervise the children during and after the disco.  It was great to see new parents getting involved. Thanks especially to parent Richard Kelly, Supervalu Ballymote, who donated the food and drinks for the children again this year, to Ollie Alcorn for the sound system and to ‘DJ’ Lorainne Conlon!

Operation Christmas Child (Team Hope):
Baileofar iad sa scoil ar an 8ú Samhain – 9ú Samhain AMHÁIN.  Ná cuir isteach roimh sin iad le bhur dtoil.  Níos mó eolas ar www.teamhope.ie .
We will be accepting boxes on the 8th & 9th of November ONLY.  Please do NOT send them in BEFORE or AFTER these dates!  Thank you for your continued generosity to this worthy cause, it is much appreciated by children less fortunate.

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 21ú & Déardaoin 22ú Samhain.  Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí amach i rith na seachtaine seo chugainn. Féachaigí sna málaí scoile.
These will take place on Wednesday 21st & Thursday 22nd November 2018.  A timetable and more details will be sent out next week.  Please check the schoolbags! 

NB:Cruinniú Foirne/Staff Meeting
Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine, 30ú SAMHAIN, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí.
All children will finish school at 12:00pm on Friday, NOVEMBER 30th, for a staff meeting.

Irish Wheelchair Association Angels
Tá na hAingil ón IWA le fáil ón scoil anois.  Costas €2.  Ba mhór acu bhur dtacaíocht.
Irish Wheelchair Association Angels are available from the school, €2 each.  Please support this worthy cause.