Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR DEIRE FÓMHAIR 19, 2018

CRAOBH CHONNACHTA Trastíre/Connaught Finals Cross Country
Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas i mBaile Locha Riaich, Co. na Gaillimhe ag an deireadh seachtaine – le foireann sinsir na gcailíní (Tilly, Saorla, Ceoilín, Keelyn, Molly & Aoife Ní G) agus le Conor, R5. I rás Sóisir na mBuachaillí bhuaigh an foireann (Conor, Tom, Rónán, Charlie Ó, Charlie Mac & Allan) an bonn airgid! Maith sibh! Buíochas speisialta le gach tuiste a thug na páistí ann.
Congrats to all the children who qualified and represented the school in the Connaught finals in Loughrea, Co. Galway last weekend – the Senior girls team (Tilly, Saorla, Ceoilín, Keelyn, Molly & Aoife Ní G) and Conor R5 in Senior Boys;  special congratulations to the Junior Boys team  (Conor, Tom, Rónán, Charlie Ó, Charlie Mac & Allan) who won silver! Maith sibh! A special thanks to all the parents who travelled.

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break & Trick or Treat for Temple Street/Torthaí, Cluichí agus Aghaideanna Fidil!/Fruit, Games and Masks!
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 26ú Deireadh Fómhair ag 2.30 i.n i gcóir briseadh lár téarma. Athosclóidh sí arís Dé Luain 5ú Samhain.  Ar an 26ú, beidh cead ag na páistí cluichí boird a thabhairt leo ar scoil, agus síntúis beag ón gclann más féidir, d’ Ospidéal Temple Street.  Is fearr go mbeidh siad gléasta ag teacht ar scoil. Beidh cead acu freisin aghaidh fidil, éadaí Samhna agus torthaí a thabhairt leo. Tá cosc ar chnóanna, áfach. Tá na sonraí maidir le dioscó na bpáistí, eagraithe ag Cairde, curtha chugaibh cheana féin.
School will close Friday 26th October at 2.30pm for the mid-term break.  It will re-open on Monday 5th November @ 8.50 a.m. On Friday 26th the children will be allowed to bring board games to school and a small donation (per family), if possible, for Temple Street Children’s Hospital.  It would be much appreciated if money for the Cairde Disco, and money for Temple Street were sent in separately.  They are allowed to wear Halloween masks and costumes and bring fruit etc. with them.  No nuts, however.  It is preferable if they can come to school already dressed up, if possible.  Details from Cairde for the discos on Friday 26th was sent earlier.

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 21ú & Déardaoin 22ú Samhain.  Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí amach i ndiaidh an sos lár-téarma. Má tá lá faoi leith níos fearr duit, cuir é sin in iúl dúinn faoin AOINE 26ú Deire Fómhair.
These will take place on Wednesday 21st & Thursday 22nd November 2018.  A timetable and more details will be sent out following the mid-term break.  If one date suits better than the other, please let us know by FRIDAY 26th October as calendar cannot be changed after this date

Cruinniú Foirne/Staff Meeting
Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine, 30ú SAMHAIN, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí.
All children will finish school at 12:00pm on Friday, NOVEMBER 30th for a staff meeting.

Snámh/Swimming: R3 & R6:
Mar eolas, beidh ranganna snámha ag tosú ar an Mháirt 6ú Samhain ar feadh 6 seachtain do ranganna 3 & 6, an lá ina dhiaidh dúinn teacht ar ais ón mbriseadh Lár-Téarma. 
Please note that swimming will commence for Rang 3 & 6 on Tuesday 6th November, the day after we return from Mid-Term break.  A note has been sent home with the children. Please submit signed forms and money by Friday 26th Oct. Thank you.

Operation Christmas Child (Team Hope):
Táimid chun páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo arís i mbliana.  Tá bileog i málaí scoile na bpáistí.  Baileofar iad sa scoil ar an DÉARDAOIN 8ú Samhain – AOINE 9ú Samhain AMHÁIN.  Ná cuir isteach roimh sin le bhur dtoil.  Níos mó eolas ar www.teamhope.ie .
We are going to participate in the above scheme this year again.  See above website for more detail.  Leaflets are in children’s schoolbags.  We will be accepting boxes on THURSDAY 8th and FRIDAY 9th of November ONLY.  Please do NOT send them in BEFORE or AFTER these dates!  Thank you for your continued generosity to this worthy cause, it is much appreciated by children less fortunate.  Extra leaflets are available in the office.

FAR EAST Magazine:
Má tá suim agat síntiús a thabhairt don irisleabhar “Far East”, cuir €10 chun na scoile.  Is iad na Columban Missionaries a eisíonn é chun cabhrú leo a gcuid oibre a chur i gcrích i dtíortha thar lear.  Ba mhór acu do chuid tacaíochta.
If anybody is interested in subscribing to the “Far East” magazine for the coming year, please send in €10 in an envelope (yearly subscription fee) with your name on it and clearly marked “FAR EAST”.  This magazine is produced by the Columban Missionaries who strive to provide basic needs in health, education and housing in countries that suffer from serious poverty, political unrest and severe climate changes.  Your support through purchasing a yearly subscription (at just €10 per year) to the magazine is greatly appreciated.  We have not had a great response in recent years, so if you feel you are able to support, it is much appreciated.