Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR NOLLAIG 5, 2019

CEOLCHOIRM NA NOLLAG/CHRISTMAS CONCERT – HALLA NAOMH MHUIRE
Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 19ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá (eagraithe ag CAIRDE agus má bhíonn dóthain chúnaimh ar fáil) agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.
The Christmas Concert will take place on THURSDAY 19th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s (organised by CAIRDE and only if sufficient help is available) and the timetable below will be followed, although times given are approximate and maybe subject to change.

Athru Ama don cheolchoirm ar an Deardaoin/Please note change of time for Thursday’s Concert (Rang 2, 3, 4, 5 & 6):

10.00 – 1.30 Sóláistí do na tuismitheoirí/Refreshments for parents (thuas staighre i Naomh Mhuire)
10.00 Naíonáin Shóisir – Múinteoir Lynne
10.30 Naíonáin Shinsir – Múinteoir Katríona
11.00 Rang 1 – Múinteoir Donna
11.20 Rang 2 – Múinteoir Jade
11.45 Rang 3- Múinteoir Paddy/Laura Ann
12.10 Rang 4 – Múinteoir Liz/Laura Ann
12.50 Rang 5 – Múinteoir Kelley
1.15 Rang 6 – Múinteoir Samantha

Rachaidh gach duine abhaile ag an gnáth am ar an lá. / All children will go home at the normal time (1:30 for infants). If you intend collecting children earlier, you MUST do so from their classroom after the concert.

Laethanta Saoire/Holidays
Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 20ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an Luan 6ú Eanáir 2020 ag 8:50r.n. / School will close on Friday 20th December at 12 noon and will re-open on Monday 6th January 2020 at 8.50am.

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth, d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRMA / Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRMA