Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR SAMHAIN 27 2019

FÁILTE!
Fáilte go dtí 2 bhall foirne nua a thosaigh i rith na seachtaine – Múinteoir Paddy (Ó Cuilinn) a bheidh ag obair le R3 agus le Sorcha Ní Néill atá fostaithe mar CRS (SNA)
Welcome to our 2 new staff members;  to Paddy Ó Cuilinn who will be teaching R3 and to Sorcha Ní Néill who will be working as SNA.

Leabhair na Nollag/Christmas Annuals
Má tá suim ag éinne iad a cheannach cuir isteach an t-airgead (€4) roimh an Aoine 29ú Samhain; cuir “ANNUAL” ar an gclúdach le do thoil.  Ní féidir glacadh le ordú i ndiaidh an dáta sin!

If you are interested in purchasing the Christmas Annual this year, please send money (€4) into the school before Friday 29th November, to facilitate orders, and put “ANNUAL” on the envelope please.  NB: No orders will be taken after this date!  Annuals will be distributed from Monday 16th December. 

SLIGEACH le GAEILGE le CAIRDE agus AONAD LOCH GILE
“CÉILÍ & SPRAOI le GAEILGE” – Céilí agus tráthnóna spraoiúil  in Aonad Loch Gile, Coláiste na Trocaire, Sligeach (in Mercy College) do dhaoine óga; Dé Domhnaigh 1 Nollaig 2019 ó 3.00 – 5.00; Saor in aisce, fáilte roimh cách.
See attached leaflet re. Céilí/Fun Day for children as Gaeilge next Sunday in Aonad Loch Gile, in the Mercy College.

DÁTAÍ TÁBHACHTACHA/IMPORTANT DATES 

  • Beidh an scoil dúnta ar an gCÉADAOIN 4ú Nollaig ar mhaithe le oiliúint foirne i dtaobh an Churaclam Teanga.
  • Beidh Ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an Déardaoin 19ú Nollag sa scoil.
  • Beidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 20ú Nollaig ag 12:00 do laethanta saoire na Nollag agus osclóidh sí arís ar an Luan 6ú Eanáir 2020 ag 8:50r.n.
  • The school will be closed on WEDNESDAY December 4th  for staff training on the new Language Curriculum.  
  • The Christmas Concert will take place on THURSDAY 19th December in the school.
  • School will close on Friday 20th December at 12 noon for the Christmas Holidays and will re-open on Monday 6th January 2020 at 8.50am.

St Vincent de Paul:
In áit bia a lorg mar is de gnáth,  d’iarr SVP síntúis airgid a lorg ó theaghlaigh. Más mian libh cabhrú, seolaigí isteach €2 i gclúdach litreach marcáilte “St Vincent de Paul” le bhur dtoil. GRM
Instead of asking for food donations this year, SVP have requested a small cash donation from families. If you would like to contribute, please send €2 in an envelope marked “St Vincent de Paul”. GRM