Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR EANÁIR 6, 2020

Fáilte Ar Ais/Welcome Back:
Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  Tabharfar na páistí ó R2 – R6 chuig an Ardeaglais ar an Luain don Aifreann ag 10.30 (6 Eanaír- Eipeafáine an Tiarna) Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 10ú Eanáir 2020 ag 12.00 le haghaidh cruinniú Foirne.
We hope you all had a nice break and we would like to wish everyone a happy new year. The children from R2-R6 will be brought to the Cathedral on Monday for the 10.30 mass (January 6th, the Feast of the Epiphany).  Please note that school will close at 12 noon on Friday 10th January 2020 for a staff meeting.

AM AR SCOIL/TIME IN SCHOOL
Tabhair faoi deara go tosnaíonn scoil ag 8.50r.n. agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh na páistí istigh faoin am seo. É sin ráite, ní chóir go mbeadh páistí fágtha ar scoil roimh 8.40 r.n., ní bhíonn aon mhúinteoir ar dualgas roimhe seo. Freisin, ba chóir go mbeadh páistí bailithe in am tráthnóna (1.30/2.30) Má bhíonn do pháiste as láthair, cuir scéal nó nóta chuig an scoil le bhur dtoil.
Please note that school starts at 8.50 am. It is important that the children are in by that time. However, children should not be left to school before 8.40am, as there is no supervision before this time. Children should also be collected on time in the afternoon (1.30/2.30) If your child is absent, please contact the school and/or send in a note.

NB PLEASE NOTE:
Ar mhaithe le hÁrachas, is gá go ndéanfar aon pháiste a bhíonn bailithe i rith uaireanta scoile a shíniú amach. Tá foirm ar fáil san oifig. Ní féidir aon eisceacht a dhéanamh. Ní gá iad a shíniú isteach arís;  ná i gcás páiste atá déanach is leor nóta ná glaoch gutháin.  Freisin, tá sé fíor-thábhactach go mbíonn sonraí teagmhála tuistí againn do gach páiste sa scoil.  
For Insurance reasons, any child collected from school within school hours MUST be signed out.  A book is available in the office.  No exceptions please.  If a relative or friend is collecting the child, please inform them of this rule.  There is no necessity to sign the child back in to school if they are returning from an appointment or if they are coming in late.  A note/phone call to explain delay is sufficient.   Also, it is imperative that the school has a contact number of a parent/guardian for each child, which is accessible at all times.  If you have changed/updated ANY of your contact details recently, please let Muireann in the school office know immediately, thank you. 9174019.