Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

SOS-Support our Secretaries -Stailc Aon Lá/1-Day Strike

English version below

A thuistí, a chairde,

Amárach, Dé hAoine 10 Eanáir, reáchtálfaidh rúnaithe scoile, a ndéanann Fórsa ionadaíocht thar a gceann, stailc aon lae agus cuirfidh siad tús le feachtas oibre chun riail ón Aoine go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Beidh tionchar díreach aige seo ar ár scoil.

Tá Fórsa ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chóras pá dhá shraith, rud a fhágann nach bhfaigheann formhór na rúnaithe scoile ach € 12,500 in aghaidh na bliana, a chuireann go leor acu ar chonarthaí gearrthéarmacha neamhrialta agus go gcaithfidh go leor acu sochar dífhostaíochta a lorg le linn laethanta saoire na scoile. Ní bhaineann na rúnaithe scoile seo tairbhe as na sochair a thugtar d’fhostaithe eile sa chóras.

I ndiaidh na stailce aon lae, cuirfidh rúnaithe scoile FÓRSA a bhfeachtas oibre chun riail ar aghaidh freisin chun baghcat a dh eanamh ar OLCS, ESINET, POD, FSSU agus córais bhunachair sonraí inmheánacha ar nós VSware agus Scoileanna Aladdin.

Dá bhrí sin Dé hAoine seo, ní bheidh aon duine ann chun an fón a fhreagairt, ríomhphoist a sheiceáil ná an iliomad post a dhéanann Muireann anseo i nGaelscoil Chnoc na Ré ar bhonn laethúil, a dhéanamh. Tacaíonn an scoil agus an fhoireann go hiomlán leis an ngníomh seo. Seachas dul i mbun picéad aonarach, rachaidh Muireann le rúnaithe scoile eile, ag ionad lárnach, chun agóid a dhéanamh. Is mór ag Muireann an tacaíocht a tugadh go dtí seo agus ba mhaith léi a rá arís go bhfuil an t-aighneas leis an Roinn Oideachais agus Scileanna seachas leis an scoil. Táimid buíoch as bhur dtuiscint agus bhur dtacaíocht leanúnach ar an tsaincheist seo agus tá súil againn go dtiocfaidh sé chun críche go luath. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar an nasc: https://www.forsa.ie/school-secretaries-plan-four-rallies-on-friday/ 

Tomorrow, Friday 10 January, school secretaries represented by Fórsa will hold a national one-day strike and commence a work-to-rule campaign from Friday until further notice as they escalate their industrial action. This will affect our school directly.

Fórsa is seeking to address a two-tier pay system, which leaves most school secretaries earning just €12,500 a year, some on irregular short-term contracts with many having to sign on for unemployment benefits during the school holidays. These school secretaries enjoy none of the benefits afforded to other employees.

Following the one-day strike, FÓRSA school secretaries will also escalate their work-to-rule campaign to include a boycott of the OLCS system, ESINET, POD, FSSU and local in-house database systems such as VSware and Aladdin Schools.

Consequently this Friday, there will be nobody to answer the phone, check emails or do the multitude of jobs Muireann does here in Gaelscoil Chnoc na Ré on a daily basis. The school & staff fully support this action. Rather than engage in a one person picket, Muireann will join other secretaries at a central venue on Friday to protest. Muireann greatly appreciates your support to date and wishes to reiterate that the issues involved revolve around dispute with the Department of Education & Skills and not the school.  Your continued understanding and support on this issue would be appreciated and hopefully it can come to a satisfactory conclusion soon. For more information take a look at the link: https://www.forsa.ie/school-secretaries-plan-four-rallies-on-friday/