Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR EANÁIR 7, 2019

Fáilte Ar Ais/Welcome Back:
Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir! 
We hope you all had a nice break and we would like to wish everyone a happy new year. 

Míle Buíochas:

  • CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl. Tá roinnt duaiseanna fós le bailiú./ CAIRDE and volunteers for organising another successful Christmas Show Refreshment party and raffle.  Can anyone who has not collected their prize from the office, please do so by Friday 11th Jan.  An email went out to all before Christmas, please check. Uncollected prizes will go towards the next raffle.
  • Tá muid an-bhuíoch as an gcúnamh airgid a thug daoine  do chumann SVP/Thank you to those who donated to the St Vincent De Paul Christmas appeal for needy families. 

AM AR SCOIL/TIME IN SCHOOL
Tabhair faoi deara go tosnaíonn scoil ag 8.50r.n. agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh na páistí istigh faoin am seo. É sin ráite, ní chóir go mbeadh páistí fágtha ar scoil roimh 8.40 r.n., ní bhíonn aon mhúinteoir ar dualgas roimhe seo. Freisin, ba chóir go mbeadh páistí bailithe in am tráthnóna (1.30/2.30) Má bhíonn do pháiste as láthair, cuir scéal nó nóta chuig an scoil le bhur dtoil.
Please note that school starts at 8.50 am. It is important that the children are in by that time. However, children should not be left to school before 8.40am, as there is no supervision before this time. Children should also be collected on time in the afternoon (1.30/2.30) If your child is absent, please contact the school and/or send in a note.

NB PLEASE NOTE:
Ar mhaithe le hÁrachas, is gá go ndéanfar aon pháiste a bhíonn bailithe i rith uaireanta scoile a shíniú amach. Tá foirm ar fáil san oifig. Ní féidir aon eisceacht a dhéanamh. Ní gá iad a shíniú isteach arís;  ná i gcás páiste atá déanach is leor nóta ná glaoch gutháin.  Freisin, tá sé fíor-thábhactach go mbíonn sonraí teagmhála tuistí againn do gach páiste sa scoil.  
For Insurance reasons, any child collected from school within school hours MUST be signed out.  A book is available in the office.  No exceptions please.  If a relative or friend is collecting the child, please inform them of this rule.  There is no necessity to sign the child back in to school if they are returning from an appointment or if they are coming in late.  A note/phone call to explain delay is sufficient.   Also, it is imperative that the school has a contact number of a parent/guardian for each child, which is accessible at all times.  If you have changed/updated ANY of your contact details recently, please let Muireann in the school office know immediately, thank you. 9174019.

DVD don Ceolchoirm/DVD of the Christmas Concert:
Beidh an DVD le fáil ón scoil go luath. Beidh siad tugtha amach dóibh siúd a d’íoc, don pháiste is sinne sa scoil. Má thug tú ordú ar an lá, agus nár íoc tú fós, ba mhaith linn meabhrán a thabhairt daoibh faoi. Freisin, cuir aon chártaí Nollag nó airgead atá bailithe ar ais go dtí an oifig. GRM
The DVD of the school Christmas Concert is on order.  It will be distributed to the oldest child in the family, for those who have already paid.  Some people had given an order for the DVD on the day of the concert, but have not yet paid, and are reminded to do so now please.  If you have forgotten to order, please send in €5 by this WEDNESDAY 9th Jan in an envelope with “DVD” and your child’s name on it. GRM

TRADITIONAL MUSIC CLASSES/ COMHALTAS CEOLTÓIRÍ EIREANN – FRED FINN BRANCH
Beidh an clárúcháin dona ranganna seo ar siúl i Merville Community Centre Dé Chéadaoin 9ú Eanair, ó 7.00-8.30i.n.  Tósóidh na ranganna arís sa scoil, ar an Satharn seo 12ú Eanair.  Ranganna daoine fasta Déardaoin 17ú Eanair 8.00i.n.
Registration for the new term for traditional music classes will take place in Merville Community Centre this coming WEDNESDAY evening, 9th January, from 7.00- 8.30pm.  Classes in the school will resume on Saturday 12th January.  Adult classes will resume on Thursday 17th January at 8pm.  These classes are not organised by the school, merely facilitated as a venue. If you would like your child to start traditional music classes, please attend registration as above.