Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR EANÁIR 8, 2024

A chairde,
Fáilte ar ais agus athbhliain faoi mhaise daoibh go léir. Tá súil agam go raibh briseadh deas ag gach éinne.
Welcome back and a Happy New Year to all. I hope everyone had a lovely break.

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES
See updated calendar HERE

(1) Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Matamaitice na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an MHÁIRT 30ú EANÁIR 2024. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin.
Whole school professional development on The Primary MATHEMATICS Curriculum will take place for our staff on TUESDAY 30th JANUARY 2024. The school will be closed on that day.
(2) Beidh an scoil dúnta ar an Luain 5ú Feabhra (Saoire Poiblí)
The school will be closed on Monday, February 5th (Public Holiday)
(3) Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 12ú-16ú Feabhra don bhriseadh lár téarma. Dúnfaidh an scoil ag 2.20 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 9ú Feabhra.
School will be closed for the week 12th – 16th February, inclusive, for the mid-term break. School will finish at 2.20pm as normal on Friday 9th February.