Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHT, NOLLAIG 20, 2024

MÍLE BUÍOCHAS –

 • leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm agus Seirbhís Carúl inniu,
 • le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn dona himeachtaí a bheith ar siúl,
 • le na daoine ar fad a thug spotdhuaiseanna don chrannchur (tarraingt amárach, Déardaoin, is féidir ticéad a fháil fós maidin amárach), agus
 • leo siúd a thug cúnamh airgid do Chumann SVP.

HUGE Thanks –

 • to all the staff and children for the fantastic shows and Carol Service today,
 • to CAIRDE volunteers for organising another successful Christmas Refreshment party and raffle and to those who donated food,
 • to all the raffle sponsors, and
 • to those who donated to the St Vincent De Paul Christmas appeal for needy families. 

The raffle will take place tomorrow (Thursday) so tickets can still be purchased in the morning (via envelope to the school) Thanks for your support!
GRMA!

LAETHANTA SAOIRE/HOLIDAYS
Críochnóidh an scoil ar an AOINE, ag 12, dona laethanta saoire. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos:

 • Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir.
 • Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna.
 • Tá súil againn go bhfágfaidh na busanna ag 11.50. NB Bí cinnte go bhfuil a fhios ag na páistí (nó an tiománaí) an mbeidh nó nach mbeidh siad ag taisteal ar an mbus.
 • Fágfaidh ranganna Naíonáin ag 11.50
 • Fágfaidh ranganna 1 – 6 ag 12.

Osclóidh an scoil arís ar an Luain 8ú Eanáir 2024 ag 8:40 r.n.

School will finish on FRIDAY, at 12, for the Christmas holidays. To avoid congestion, we urge you to adhere to the times and arrangements below:

 • We strongly encourage as many as possible to walk home.
 • No parking will be permitted in the school car park as usual; use the space behind the field and collect the children from the steps.
 • We expect the buses to leave at 11.50. NB Make sure the children (or driver) know whether or not they will be traveling on the bus.
 • Naíonaín will leave at 11.50
 • Ranganna 1 – 6 will leave at 12.

School will re-open on Monday 8th January 2024 at 8.40 a.m.

Nollaig Shona!