Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR, AIBREÁIN 9, 2024

Fáilte ar ais. Tá súil againn go raibh sos deas agus slán ag gach duine. Bhí roinnt mhaith páistí (agus tuismitheoirí dar ndóigh!) gnóthach le linn an bhriseadh le comórtais Chluichí Pobal agus Feis Shligigh ach go háirithe. Ard-mholadh dóibh siúd ar fad a ghlac páirt agus comhghairdeas leo siúd a bhain duaiseanna nó corn amach. Moladh speisialta do Luke (R4) a bhain craobh na hÉireann amach i gcomórtas snámha Minor Schools. Comghairdeas!
Welcome back. We hope everyone had a nice and safe break. Many children (and parents of course!) were busy during the break with Community Games and Feis Shligigh competitions in particular. Well done to all who took part and congratulations to those who won prizes or trophies. Special mention to Luke (R4) who won gold in the All-Ireland Minor Schools competition. Congratulations!.

DÍOLACHÁIN CÁCAÍ &  CRANNCHUR/CAKE SALE & RAFFLE
Comhghairdeas mór le M. Liz & R6 a d’ardaigh suim mór ar son Tumu Tumu & le páistí ó R4, R5 a bhácáil earraí freisin. Míle buíochas le gach páiste & tuiste as ucht bhur dtacaíocht.
Huge congrats to M. Liz & R6 who raised an extraordinary amount for Tumu Tumu, with help from R4 R5 who also baked. Many thanks to all children & parents for your generosity. We raised €855+€350 in donations = €1205!!!

GRIANGHRAFADÓIR/SCHOOL PHOTOS
Beidh grianghrafadóir ag teacht chun na scoile ar an Déardaoin seo 11ú Aibreáin.  Bheimis buíoch dá mbeadh na héide scoile ceart ar do pháiste ar an lá sin.  I mbliana cuirfear mionphictiúr abhaile gur féidir a fheiceáil roimh iad a cheannach. Glacfar cinn ranga freisin. Tabhair faoi deara: 

 • Tógfar grianghraif de gach páiste ina n-aonar i Naíonáin Shóisir agus Rang 6.
 • I gcás gach rang eile, ní ghlacfar grianghraf aonar ach amháin le páistí gan siblíní sa scoil; glacfar grianghraf teaghlaigh díobh siúd le siblíní.
 • Más mian leat pictiúr aonair d’aon leanbh sa scoil nach bhfuil i Naí Shóisir ná i Rang 6, agus go bhfuil siblíní aife/aici sa scoil, cuir sin iúl don scoil faoin gCéadaoin ar 9174019/ scoil@cnocnare.net.
 • Muna dteastaíonn uait go dtógfar grianghraf ded’ pháiste/pháistí cuir scéal chugainn roimhré.

A photographer will be coming to the school this Thursday 11th April to take school photographs.  Children must wear their full uniform on that day.  Proofs will be sent home and photographs will be sold on a preview before purchase basis ie. there is no obligation to purchase.  Class group photos will also be taken. Please note the following:

 • Photographs will be taken of all children individually in Junior Infants and Sixth Class. 
 • For all other classes, only children with NO siblings in the school will be taken individually and those with siblings will have a group family photo taken. 
 • If you want an individual picture of any child in the school who is not in Junior Infants or Sixth class, and who HAS a sibling in the school, you must let the school know on  0719174019 / scoil@cnocnare.net 
 • Also, if you do NOT want your child(ren) to be photographed please let us know in advance.

NB: Orders will be directly with the company online and photos will be delivered Free of Charge to your own home address up to a specified date. After that date they WILL charge for delivery, so please ensure you order in time. If you need help with ordering, please let Muireann know. GRMA

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl ar an Satharn seo 13ú Aibreáin, ó 1.00 – 2.30 i.n.
Our Open Day takes place this Saturday 13th April from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES

 • Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 3 agus Luan 6 Bealtaine (Saoire Poiblí).
 • Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 31 Bealtaine agus an Luan 3 Meitheamh (Saoire Poiblí).
 • Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 28 Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh.
 • Beidh sonraí na bliana úr seolta ag deireadh na seachtaine.
 • The school will be closed on Friday 3rd and Monday 6th May (Public holiday)
 • The school will be closed on Friday 31st May and Monday 3rd June (Public holiday)
 • We will close on FRIDAY 28th  June at 12.00 for the summer holidays.
 • The details for the new school year will be finalised and shared at the end of this week.

CAIRDE/PARENTS ASSOCIATION
Beidh an AGM ar siúl ar an 17 Aibreáin ag 7.30 pm agus Siúlóid Teaghlaigh ar an Domhnach 21 Aibreáin, i Leathros, ag 2.30 i.n. Beidh nuachtlitir iomlán ó CAIRDE ag deireadh na seachtaine seo.
The AGM takes place next Wednesday, 17th April, at 7.30pm, with a Family Walk on Sunday 21st April in Strandhill @ 2.30 p.m. There will be a full newsletter from CAIRDE later this week.

ÁR mBRÓGA/OUR SHOES
Meabhrán faoi thionscadal chun péirí bróga/bróga reatha caite ar chaighdeán ard a bhailiú do leanaí i mbailte fearainn san Afraic Theas: NÍ MÓR gach péire bróg a ghlanadh go críochnúil nó a ní i meaisín más féidir, iad a cheangal le chéile agus a fhágáil isteach i halla tosaigh na scoile faoin Aoine, 26 Aibreán 2024.
Reminder on the project to gather old but serviceable pairs of shoes/trainers for children in townships in South: All pairs of shoes MUST be cleaned thoroughly or machine washed where possible, then tied together and left into the school by Friday 26th April 2024.
See: https://www.ourshoes.ie/

Our Shoes Leaflet