Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR – FEABHRA 12, 2021

BRISEADH LÁR-TÉARMA/MID-TERM BREAK
Bhuel, tá an meántéarma tagtha agus roinnt seachtainí aisteach caite againn. Táim iontach bródúil as gach a bhfuil ar siúl inár dtithe lena chinntiú go ndéanfaimid ar fad ár ndícheall chun leas a bhaint as staid dhúshlánach. Tá sos de dhíth ó gach duine faoin am seo. Bíodh an tseachtain seo chugainn mar dheis dúinn scíth a ligean agus cuimhní taitneamhacha a chruthú dúinn féin chomh maith agus is féidir linn. Tá cúpla gníomhaíocht roghnach againn daoibh a d’fhéadfadh cabhrú an brú a laghdú, féachaigí thíos. Bainimis sult as an sos ó SeeSaw agus Zoom agus beimid ar an bhfód agus ag rith arís ar an Luain 22ú!
Well, the mid-term has arrived and what a rollercoaster few weeks we’ve had. I am so proud of all that is going on in all our homes to ensure that we all contribute to making the best of a challenging situation. Everyone needs this break! Let the coming week be an opportunity to relax and make pleasant memories for ourselves as best we can. We have a few optional activities for you that might lighten the load, see below. Enjoy the break from SeeSaws and Zooms and we’ll hit the ground running again on Monday 22nd!

 

Dúshlán – DAMHSA JERUSALEMA.
Tá sé chomh maith againn féin bheith gafa leis an damhsa seo! Féach SEESAW dona céimeanna agus an damhsa. Foghlaimigí na céimeanna agus cuirfimid rud le chéile nuair a fhillimid.
We might as well get caught up in the latest craze! See SEESAW for instruction on the steps and the dance. Learn the steps and we will put something together when we return.

 

Dúshlán – The Wild Atlantic Way Challenge.
Fáilte chuig dúshlán fhíorúil Gaelscoil Chnoc na Ré Siúil, rith nó rothaíocht ó bun go barr na tíre. Cláraigh do chéimeanna sa ghrúpa. Is féidir leat an mapa a leanúint ag bogadh ó áit go háit. Cén clann nó rang an shroichfidh an deireadh ar dtús?
Welcome to the Gaelscoil Chnoc na Ré’s walk/run/cycle virtual challenge along the Wild Atlantic Way. Register your steps/km’s and follow the interactive map. Which family or class will reach the finish line first?

  1. Is féidir le tuistí clárú saor in aisce / Parents can register for free on https://worldwalking.org/
  2. Cliceáil / Click on My Groups
  3. Cliceáil / Click Search Groups
  4. Cuardaigh / Search ‘gaelscoil’.
  5. Feicfidh tú an grúpa / You will see the group ‘Slí an Atlantaigh Fhiáin’. Bí sa ghrúpa seo / Join this group.
  6. Tríd an ngrúpa seo is féidir leat a bheith mar bhall de/ Through this group you can join The Wild Atlantic Way Walking Route. https://worldwalking.org/groups/co56x

 

CAITH TAMALL AG LÉAMH – DÉARDAOIN, AN 25 FEABHRA/SQUEEZE IN A READ – ON THURSDAY 25 FEBRUARY
https://www.irelandreads.ie/
Ar an Déardaoin, an 25 Feabhra, tá cuireadh á thabhairt againn do dhaoine de gach aois tamall a chaitheamh i mbun léitheoireachta.
Cén fáth? Gné thábhachtach de d’fholláine mheabhairshláinte é do scíth a ligean agus rudaí a thaitníonn leat a dhéanamh (cosúil le léamh).
Tabhair gealltanas agus caith súil ar an méid nóiméad atá geallta ag daoine ar fud na hÉireann a chaitheamh ag léamh ar an Déardaoin, an 25 Feabhra.
Is tionscnamh dírithe ar leabharlanna poiblí é Éire ag Léamh, atá á reáchtáil i gcomhpháirt le foilsitheoirí, díoltóir leabhar, údair agus eagraíochtaí eile mar chuid de feachtas ‘Go dTé tú Slán’ an Rialtais.
On Thursday 25 February we’re inviting people of all ages to get reading.
Why? Because taking some time for yourself to relax and do the things you enjoy (like reading) is important to help look after your mental wellbeing.
Take the pledge and see how many minutes people all over Ireland will be squeezing in to read on Thursday 25 February.
Ireland Reads is a public libraries initiative, in partnership with publishers, booksellers, authors and others under the Government’s ‘Keep Well’ campaign.
Go to https://www.irelandreads.ie/