Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR 12 MÁRTA, 2024

SEACHTAIN NA GAEILGE
Leanann Seachtain na Gaeilge ar aghaidh sa scoil, le himeachtaí speisialta ar siúl do na páistí, ina measc tráth na gceist agus Lá Glas ar an Aoine seo 15ú. Beidh turasanna nó cuairteoirí speisialta ag gach rang agus chuige sin iarraimid ar gach clan síntúis €5 a thabhairt chun cuidiú leis an gcostas. 

“Seachtain na Gaeilge”/ “Irish Language Week” continues with activities in the school for the children including a quiz and a ‘Green Day’ this Friday 15th. Some trips or  events have been organised for each class and we ask for a donation of 5 euro per family to help cover the costs. 

PARÁID LÁ le PÁDRAIG/PARADE
FOIRM AR LÍNE ANSEO: https://forms.gle/nFfLNR1WRys2V3Y59
Beidh Paráid Lá le Pádraig ar siúl ar an Domhnach 17ú Márta, agus beidh an scoil páirteach ann i mbliana. “SLÍ AN ATLANATAIGH FIÁIN” an téama. Iarraimid ar na páistí gléasadh i bhfeistas glas/Éireannach. Bheimis buíoch dá mbeadh sibh ag Excol ar Mail Coach Road ag 11.30 r.n.
Dearfaidh an scoil na frapaí ach beidh cabhair ag teastáil i rith na seachtaine seo chugainn. Má tá tú ar fáil, líon an foirm arlíne. Spreagfaimid an oiread páistí agus is féidir chun siúl lena scoil. Comhlánaigh an fhoirm ar líne le do thoil más féidir le do pháiste a bheith páirteach ann. Tá roinnt tuismitheoirí ag teastáil chun siúl leis na páistí agus chun aghaidheanna a phéinteáil. Is féidir seo a léiriú chomh maith ar an bhfoirm.
NB: Beidh ar thuismitheoirí a pháistí a bhailiú ó gharáiste DAVEY MOTORS, Sráid an Phiarsaigh díreach i ndiaidh AN SCOIL críochnú sa pharáid. Bíonn an scoil de gnáth ag tús na paráide agus mar sin bíonn muid críochnaithe i bhfad roimh an deireadh!

The school will participate in this year’s St Patrick’s Day Parade on Sunday March 17th (theme ‘“WILD ATLANTIC WAY”) Children should dress in green/Irish regalia if possible. Assemble at Excol on Mail Coach Road at 11.30 am or close to it.
The school will design the props but we need volunteers to help during the coming week – if available fill in your availability in the online form. We would encourage as many children as possible to walk with their school. Please fill the form if participating. We will need some parents to walk or help paint faces. Please indicate if you are available on the form also.
NB. Parents must collect their children from the old DAVEY MOTORS Garage, Pearse Road (opposite the Mercy Primary) immediately after the school finishes in the parade. Please note that generally, the Gaelscoil are amongst the first to walk the parade and therefore are finished a long time before the full parade ends. Somebody must be available to collect the children as soon as we are finished, NOT when parade finishes. GRMA!
ONLINE FORM: https://forms.gle/nFfLNR1WRys2V3Y59

CRUINNIÚ – CAIRDE MEETING
Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin seo, 13 Márta @ 7i.n. Fáilte roimh cách.

The next Cairde meeting will take place this Wednesday, 13th March at 7.00 in the school. All parents welcome.

GALA SNÁMHA
Comghairdeas mór lena páistí a ghlac páirt i Gala Snámha na Scoileanna le déanaí. Míle buíochas le BRÍD & MUIREANN as iad a eagrú agus le YVONNE as ucht iad a stiúradh ar an lá. Buíochas freisin dona tuismitheoirí (Denise, Turlough) a thug cabhair mór dúinn ar an lá.

Congratulations to all the children who took part in the Schools Swimming Gala recently . Many thanks to BRÍD & MUIREANN for organising and to YVONNE who looked after them at the pool. Thanks also to the parents (Denise, Turlough) who helped on the day.

AG TEACHT AR SCOIL/COMING TO SCHOOL
Osclaíonn an scoil ag 8.40 gach maidin, le Naíonáin ag críochnú ag 1.20 agus na ranganna eile ag 2.20. Chun brú tráchta a sheachaint, tagann leanaí ar scoil idir 8.40 agus 8.50. Mar sin, ba chóir go mbeadh gach páiste ar scoil tráth nach déanaí ná 8.50 a.m., le bhur dtoil. GRMA

School opens at 8.40 each morning, with Naíonáin finishing at 1.20 and all other classes at 2.20. To avoid congestion, children come to school between 8.40 and 8.50. Therefore, all children should be in school no later than 8.50 a.m., please. GRMA

RANG 2
Guímid gach rath ar pháistí Rang 2 ag déanamh a gCéad Faoistin maidin Déardaoin seo chugainn sa scoil mar ullmhúchán don Chéad Chomaoineach ar an 18ú Bealtaine.

Best wishes to children in Rang 2 making their First Confession next Thursday morning in the school, in preparation for First Holy Communion on 18th May.

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY
Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl ar an Satharn 13ú Aibreáin, ó 1.00 – 2.30 i.n.

Our Open Day takes place on Saturday 13th April from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested.

NB LAETHANTA DÚNTA/SCHOOL CLOSURE DATES
Beidh an scoil dúnta ar an Luain 18ú Márta (Saoire Poiblí).  Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine 22 Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 8 Aibreáin ag 8.40 r.n. 

The school will be closed on Monday, March 18th (Public Holiday) School will close for Easter holidays on Friday 22nd March at 12:00 noon and will re-open on Monday 8th April at 8:40am.