Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR 4 MÁRTA, 2024

SEACHTAIN NA GAEILGE
Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 15ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil, ina measc comórtas ealaíne, trath na gceist agus Lá Glas. Beidh turasanna agus cuairteoirí Speisialta ag gach rang agus chuige sin iarraimid ar gach clan síntúis €5 a thabhairt chun cuidiú leis an gcostas. Féach freisin https://irishforparents.ie/  agus https://www.gaelscoilonline.com/  

“Seachtain na Gaeilge”/ “Irish Language Week” will take place from 1st  to 15th March this year. There will be special activities in the school for the children including an Art competition, quiz and a ‘Green Day’. Some trips and events have been organised for each class and we ask for a donation of 5 euro per family to help cover the costs. If you would like to learn more Irish yourself, see https://irishforparents.ie/  and  https://www.gaelscoilonline.com/  

LÁ DOMHANDA NA LEABHAIR/WORLD BOOK DAY
https://www.worldbookday.com/about-us/ireland/  
Beidh Lá Domhanda na Leabhair á cheiliúradh sa scoil againn ar an AOINE seo, 8ú Márta. Beidh deis ag na páistí teacht ar scoil ar an lá sin gléasta mar charactar ó leabhar. Gheobhaidh gach páiste dearbhán €1.50 gur féidir a úsáid i siopa leabhair chomh maith.

World Book Day will be celebrated in the school this FRIDAY March 8th. The children, as in previous years, may come to school dressed as a character from a book. Each child will receive a €1.50 voucher that they can use in a bookshop.

MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s DAY PARADE
Tá sé i gceist againn go mbeidh deis ag na páistí siúl sa Mórshiúl ar Lá le Pádraig i mbliana. Téama: Slí an Atlantaigh Fiáin; tuilleadh sonraí níos déanaí.
We hope to take part in the St Patricks Day Parade again this year. The theme is “WILD ATLANTIC WAY”. More details later.

AG TEACHT AR SCOIL/COMING TO SCHOOL
Osclaíonn an scoil ag 8.40 gach maidin, le Naíonáin ag críochnú ag 1.20 agus na ranganna eile ag 2.20. Chun brú tráchta a sheachaint, tagann leanaí ar scoil idir 8.40 agus 8.50. Mar sin, ba chóir go mbeadh gach páiste ar scoil tráth nach déanaí ná 8.50 a.m., le bhur dtoil. GRMA

School opens at 8.40 each morning, with Naíonáin finishing at 1.20 and all other classes at 2.20. To avoid congestion, children come to school between 8.40 and 8.50. Therefore, all children should be in school no later than 8.50 a.m., please. GRMA

SCOIL NUA/NEW SCHOOL UPDATE FROM BOARD
Leanann an próiseas chun ár scoil nua a thógáil ar aghaidh. Bhuail an foireann dearaidh agus an scoil leis an Roinn le déanaí chun Céim 1 a chur i láthair. (Réamhdhearadh (measúnú ar oiriúnacht an tsuímh agus an tsuímh agus an sceitse tosaigh) Ar aghaidh linn anois go Céim 2a (Dearadh Forbartha, forbairt dearaidh go dtí céim ina bhfuil costas iomlán pleanáilte don tionscadal agus gur féidir é a ullmhú le cur isteach le haghaidh ceaduithe reachtúla mar shampla, cead pleanála)

The process towards the building of our new school continues. The Design Team and school met recently with the Department to present the Stage 1 report (Preliminary Design, the assessment of site and location suitability and the initial sketch scheme). We now move on to Stage 2a (Developed Design, design development to a stage where the project is fully cost-planned and can be prepared to lodge for statutory approvals, i.e. planning permission)

CRUINNIÚ – CAIRDE MEETING
Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin seo chugainn, 13 Márta @ 7i.n. Fáilte roimh cách.

The next Cairde meeting will take place on Wednesday next, 13th March at 7.00 in the school. All parents welcome.

NB LAETHANTA DÚNTA/SCHOOL CLOSURE DATES
Beidh an scoil dúnta ar an Luain 18ú Márta (Saoire Poiblí).  Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine 22 Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 8 Aibreáin ag 8.40 r.n. 

The school will be closed on Monday, March 18th (Public Holiday) School will close for Easter holidays on Friday 22nd March at 12:00 noon and will re-open on Monday 8th April at 8:40am.